Rodinná katechéza / Poďte, požehnaní...

Katechéza v rodine: 34. cezročná nedeľa, rok A

Charakteristika: Katechéza pre rodiny s deťmi. Pri spracovaní využívame metódu naratívnej katechézy a posolstvo je vložené do príbehu, ktorý zároveň ponúka interpretáciu biblického textu. Evanjeliová stať je prevzatá z nedeľnej liturgie (22.11.2020), tému a obrázok preberám z kalendárika Malý misionár 2020/2021.
Téma: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších...
Priebeh: Po modlitbe nasleduje krátky príbeh, ktorý je úvodom do biblického textu. Po prednesení evanjelia je téma zhrnutá pokračovaním príbehu. Na záver sú deti vedené k modlitbe za tých, ktorí sú zvlášť odkázaní na pomoc. Katechézu možno rozšíriť pomocou ťahovej hry Poďte, požehnaní...

Pomôcky a príprava

Pripravte stôl, prestrite sviatočný obrus, pamätajte na kríž a zvláštne miesto pre Sväté písmo. V Písme si vyhľadajte stať Mt 25, 31-46.
Ku katechéze budete potrebovať obrázky z prílohy. Na konci si môžete zahrať hru, k nej potrebujete okrem schémy a kartičiek z prílohy aj panáčikov a kocku z hry Človeče nehnevaj sa.

Úvod

 • Ten, kto vedie domácu pobožnosť (text hrubým písmom) sa prežehná a prednesie modlitbu.
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Modlime sa.
Všemohúci a večný Bože, ty si rozhodol všetko obnoviť a zjednotiť vo svojom milovanom Synovi, Kráľovi neba i zeme; prosíme ťa, daj, aby sa všetko tvorstvo, vyslobodené z otroctva hriechu, podrobilo tvojej božskej moci a bez prestania ťa oslavovalo. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Úvod do evanjeliového textu


Babka Helenka - niekto dôležitý

Babka Helenka prišla z obchodu skôr ako zvyčajne. Dedko bol veľmi prekvapený. Všimol, aká je veselá. Jeho manželka sa totiž v poslednej dobe vracia z nákupov unavená a smutná. „Ľudia sú dnes akísi zvláštni,“ hovorieva. „Všetci sa niekam ponáhľajú, sú nervózni a nikto ti nepomôže…“ 
Teraz to bolo iné a Helenke žiarili oči ako kedysi, keď sa prvýkrát uvideli a zaľúbili sa na prvý pohľad. 
„Predstav si,“ začala babka Helenka keď vybalila nákup, „dnes som stretla výnimočné dievča. Volá sa Zuzka a pomohla mi s nákupom. Ale urobila to tak nejako inak. Cítila som sa pri nej ako akoby som bola kráľovná.“
„To bude asi tým, že v tebe videla niekoho dôležitého,“ povedal dedko a objal svoju milovanú manželku.

Okuliare srdca

Zuzka nosí okuliare. Nie na nose, tieto sú také neviditeľné, okuliare srdca. Vďaka nim vidí v každom človeku niekoho dôležitého. A podľa toho sa k nemu aj správa. Vidí v každom Ježiša. Naučila ju to kedysi jej mamina. A pomohla si pri tom rozprávaním, ktoré si teraz prečítame. Zuzka vtedy chcela vedieť, kde je Ježiš.

Evanjelium

 • Jeden z dospelých prečíta biblický text. Ak je to možné, všetci pri tom stoja. Stať prečítajte radšej z knihy Svätého písma (Mt 25, 31-46).
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava.
Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: ‚Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.‘
Vtedy mu spravodliví povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?‘
Kráľ im odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.‘
Potom povie aj tým, čo budú zľava: ‚Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť; bol som pocestný, a nepritúlili ste ma; bol som nahý, a nepriodeli ste ma; bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste ma.‘
Vtedy mu aj oni povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo smädného, alebo ako pocestného, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?‘ Vtedy im on odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.‘
A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života.“

Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších...

Kde je Ježiš?

 • Najprv položte deťom otázku: „Kde je Ježiš?“ Potom upriamte ich pozornosť opäť na evanjeliovú stať.
Kde je Ježiš? Keď túto otázku položila Zuzka, jej mamina jej prečítala príbeh, ktorý sme práve počuli. Áno, Ježiš je v kostole, v nebi, vo Svätom písme, v prírode… A kde ešte? Skrýva sa medzi nami. 
Ale kto má pozorné srdce, môže ho ľahko nájsť. Pretože Ježiš sa ukrýva sa v ľuďoch, ktorí potrebujú našu pomoc. V hladných, smädných, chorých, opustených, smutných… Ak ho chceš nájsť, poobzeraj sa okolo a zisti, kto potrebuje tvoju pomoc. V ňom je Ježiš ukrytý. 
Je ukrytý v babičke, ktorá tak veľmi potrebuje počuť milé slovo alebo pomôcť niečo odniesť alebo v spolužiakovi, ktorý je smutný, pretože ho nikto nepovzbudil. Ježiš hovorí, že všetko, čo urobíme pre nich, sme vlastne urobili pre neho. A keď raz prídeme pred nebeskú bránu, bude sa nás pýtať práve na toto: či sme ho spoznali v druhých.
 • S obrázkom chlapca pred zrkadlom sa deti stretli už pred týždňom, môžete si pripomenúť aj jeho príbeh.

Modlitba

 • Pobuďte deti k modlitbe za tých, ktorí zvlášť potrebujú našu pomoc. Spoločne sformulujte a predneste za nich niekoľko prosieb. Zakončite modlitbou Otče náš a prežehnaním.


Hra Poďte, požehnaní môjho Otca…

 • S väčšími si môžete zahrať hru Poďte, požehnaní môjho Otca… (príloha). Hrá sa s figúrkami z Človeče nehnevaj sa, každý potrebuje jednu. Hráči postúpia vždy o toľko políčok, koľko hodia kockou.
 • Hráč, ktorý sa ocitne na sivom podlhovastom políčku, sa musí o kúsok vrátiť, pretože nespoznal Ježia v druhom a neposlúžil mu. Ak mu naopak poslúžil (podlhovasté žlté políčko), postúpi o jedno dopredu (žlté s okuliarmi v tvare srdca).
 • Každý, kto sa ocitne na políčku s okuliarmi, či už tam postúpil z predchádzajúceho, alebo po hode kockou, dostane jednu kartičku. Kartička je dôležitá, keď sa hráč ocitne pred nebeskou bránou. Na sivom políčku č. 5 sa totiž cesta rozdeľuje. Tí, ktorí majú kartičku s okuliarmi, postupujú cestou vľavo (po Ježišovej pravici). Tí, ktorí sa naučili vidieť Ježiša v druhých, ľahko rozoznajú cestu do jeho kráľovstva. 
 • Tí, ktorí kartičku nemajú, teda tí, ktorí ho nespoznali a neposlúžili mu, musia odbočiť vpravo (po Ježišovej ľavej ruke). To je cesta očistca, ktorá ich po čase opäť privedie pred Ježišov trón. Ak má hráč kartičiek viac, môže ich venovať tým, ktorí zablúdili v očistci. Takto môžete deťom vysvetliť odpustky.
 • Kto sa zastaví na sivom políčku č. 6, musí 3x hádzať kockou. Ak je súčet menší ako 18 (tri šestky), pokračuje ďalej očistcom (kockou hodí ešte raz).
 • Ak by nešťastnou náhodou hodil tri šestky po sebe, musí postúpiť na čierne políčka. Tie symbolizujú peklo, pretože odtiaľ už nevedie žiadna cesta von. Dúfam, že sa tam nikto nedostane ;-) Každopádne je to príležitosť prebrať s deťmi aj túto tému.
 • Pravidlá si dotvorte podľa potreby.
Schému hry si vytlačte zo súboru príloh... 

Publikácie a pomôcky