Rodinná katechéza / Koho počúvneš?

Biblická katechéza, 26. nedeľa v Cezročnom období, rok A
 • Charakteristika: Biblická katechéza na evanjeliový text Mt 21,28-32 (Podobenstvo o dvoch synoch). Prvý syn najprv počúva svoje ruky, nohy či hlavu a tak odpovie „Nechce sa mi!“. Napokon však počúvne hlas srdca. Druhý síce najprv odpovie podľa hlasu rozumu „Idem, Pane!“, ale nakoniec koná podľa toho, čo mu našepkávajú ruky, nohy a srdce a nejde. Niekedy nám radí dobre srdce, inokedy rozum (hlava). Ale môžu sa mýliť. Na rozdiel od Ježiša. V katechéze vedieme deti k tomu, aby v rozhodovaní počúvali rozum i srdce, no konečné slovo nech má Ježiš a jeho hlas napríklad v Desatore.
 • Kľúčové slová: počúvanie, hlas, rozum, srdce, prikázania
 • Na stiahnutie:
  • Metodika a pracovný list (PDF)
  • Prezentácia (PPTX, CANVA)
  • Postavy na vystrihnutie (PDF)
  • Staršia katechéza k téme (WEB)

Evanjelium

 • Mt 21,28-32. Pri katechéze v rodine číta evanjelium jeden z dospelých, všetci stoja. Evanjelium čítajte z knihy Svätého písma, prezentácia (SN_02-03) je skôr na doplnenie.
Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu: ‚Syn môj, choď dnes pracovať do vinice!‘ Ale on odpovedal: ‚Nechce sa mi.‘ No potom to oľutoval a šiel.
Išiel k druhému a povedal mu to isté. Ten odpovedal: ‚Idem, pane!‘ Ale nešiel. Kto z týchto dvoch splnil otcovu vôľu?“
Odpovedali: „Ten prvý.“
Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. Lebo k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti, a neuverili ste mu. Ale mýtnici a neviestky mu uverili. A vy, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu.“

Katechéza

 • V prvej časti katechézy vytvárame profily bratov, z obrázkov postupne skladáme ich postavy. Kritériom je otázka: Ktorá tvár, ruky, nohy a srdce hovoria „chce sa mi“ alebo „nechce sa mi“? Zistíme, že ani jeden z bratov nereaguje ideálnym spôsobom, hoci reakcia prvého je bezpochyby lepšia.
CR-26NEA-Prez od používateľa DKU DCZA

Profily bratov

 • SN_04. Deti vyberú tvár, ktorá hovorí „Nechce sa mi.“ (B)
 • TIP: Ak nepoužívate prezentáciu, postavy si môžete vystrihnúť a skladať z jednotlivých dielov.
Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu: ‚Syn môj, choď dnes pracovať do vinice!‘ Ale on odpovedal: ‚Nechce sa mi.‘
Ako asi vyzeral prvý z bratov? Poďme vytvoriť jeho obrázok. Začneme tvárou. Ktorá z týchto tvárí hovorí „Nechce sa mi.“?

No potom to oľutoval a šiel.
Ktoré z nôh sa hodia ku prvému synovi, ktorý napokon predsa len rýchlo šiel urobiť, čo mu ocko prikázal?
 • SN_05. Teraz vyberajú nohy, ktoré akoby hovorili, že syn svoje slová napokon oľutoval a išiel. Správna voľba je samozrejme obrázok A, B sú nohy ako z betónu, t.j. ťažké, unavené nohy.
Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu: ‚Syn môj, choď dnes pracovať do vinice!‘ Ale on odpovedal: ‚Nechce sa mi.‘ No potom to oľutoval a šiel.
Ktoré ruky vyzerajú, že sú ochotné pracovať vo vinici?
 • SN_06. Do tretice vyberieme ruky, ktoré lepšie vyjadrujú, že syn napokon pracoval vo vinici (A).
 • SN_07. Na tomto snímku je syn s ochotnými (A) a neochotnými (B) rukami.
 • SN_08-09. Napokon rovnakým spôsobom vyberieme aj srdce pre prvého syna (B).
Išiel k druhému a povedal mu to isté. Ten odpovedal: ‚Idem, pane!‘ Ale nešiel. 
 • SN_10-14. Podobným spôsobom vytvoríme aj profil druhého syna, ktorý síce hovoril, že ide, ale nešiel.
 • SN_15-16. Napokon môžete ešte vytvoriť z jednotlivých častí profil ideálnych synov (1,4,5,7), ktorí poslúchnu na prvé slovo. 

Hlasy

 • V druhej časti katechézy uvažujeme, ktorému hlasu bratia načúvali, nepočúvali veľmi otca, ale svoje ruky, nohy, srdce, či hlavu (rozum).
Istý človek mal dvoch synov… Ale jeho synovia ho veľmi nepočúvali, rozhodne nepočúvli na prvé slovo. Skôr načúvali tomu, čo im hovoria ruky, nohy, rozum a srdce.
 • SN_17. Deti môžu určiť, ktorý z výrokov je hlasom nôh, rúk, hlavy a srdca prvého syna. Až na srdce sa to nedá úplne presne odlíšiť. Mohlo by to byť napríklad takto (SN_18):
Keď ocko požiadal staršieho syna, aby išiel pracovať do vinice, všetko v ňom kričalo nie. Rozum sa hneval a hovoril mu: „Zase ja?!“ Boľavé nohy akoby kričali: „Nech ide brat, je mladší.“ A ruky, ktoré vo vinici včera pracovali celý deň, akoby hovorili: „Nechce sa mi!“ To posledné napokon aj odvrkol ockovi. Ale potom si to znova premyslel a jasne počul, čo mu hovorí jeho srdce: „Počúvaj ocka, aj keď si unavený.“ A tak sa ospravedlnil a išiel do vinice.
 • SN_19-20. Podobne postupujte aj pri druhom synovi. Napríklad:
Druhý syn mal v tom jasno, vo svojej hlave vedel, že dnes je rad na ňom, aby pracoval vo vinici. A tak aj povedal ockovi, že už ide. Ale potom sa ozvali nohy, ktoré boli ako z betónu, taký bol unavený. A ruky, ktorým sa pomáhať nechcelo. No a jeho srdce? To hovorilo: „Nech ide brat, on je starší…“ Vôbec mu neporadilo dobre. Mal radšej počúvať svoj rozum.

Ježišov hlas

 • V tretej časti katechézy pribudne ďalšie kritérium, t.j. počúvanie Ježišovho hlasu.
 • SN_21.
Druhému bratovi správne radil jeho rozum. Škoda, že ho napokon nepočúvol. Prvému lepšie poradilo jeho srdce a urobil dobre, že napokon oľutoval svoje drzé slová a išiel do pomáhať do vinice. 
 • SN_22.
Ale ako sa máme rozhodnúť, keď rozum hovorí jedno a srdce druhé? Zvlášť v takých chvíľach potrebujeme počúvať, čo hovorí Ježiš.
 1. Keď sa nám práve nechce poslúchnuť rodičov, Ježiš pripomína štvrté prikázanie Desatora: „Cti svojho otca a matku.“
 2. Keď by sme najradšej svoje povinnosti zvalili na druhých, vtedy Ježiš pripomína: „Miluj svojho blížneho ako seba samého.“
 3. A keď sa nám hrozne nechce, buď preto, že sme unavení, alebo aj trochu leniví, Ježiš hovorí: „Vezmi svoj kríž a nasleduj ma.“

Modlitba

 • Na záver sa môžete pomodliť žalm z nedeľnej liturgie (Ž 25,4-5.6-7.8-9). Zameníme si však refrén:
R.: Pane daj, aby sme počúvali tvoj hlas.
Ukáž mi, Pane, svoje cesty * a pouč ma o svojich chodníkoch. Veď ma vo svojej pravde a uč ma, * lebo ty si Boh, moja spása, a v teba dúfam celý deň. R.
Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie * a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov. Nespomínaj si na hriechy mojej mladosti a na moje priestupky, * ale pamätaj na mňa vo svojom milosrdenstve, veď si, Pane, dobrotivý. R.
Pán je dobrý a spravodlivý: * ukazuje cestu hriešnikom. Pokorných vedie k správnemu konaniu * a tichých poúča o svojich cestách. R.

Pracovný list

Obrázky

 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=8439
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=8441
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9685
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9686

Publikácie a pomôcky