Rodinná katechéza / O dvoch spoločníkoch

Katechéza v rodine: 26. cezročná nedeľa, rok A

  • Charakteristika: Rodinná katechéza na tému podobenstva O dvoch bratoch vo vinici a výroku, ktorý všetci radi používame: "Nechce sa mi".
  • Pomôcky a príprava: Vytlačte si obrázky anjela a čerta, nalepte ich na tvrdší papier, každý obrázok na inú stranu.
  • Na stiahnutie:

Rýchly návod

  • Evanjelium: Prečítajte si s deťmi evanjelium Mt 21,28-32.

Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu: ‚Syn môj, choď dnes pracovať do vinice!‘ Ale on odpovedal: ‚Nechce sa mi.‘ No potom to oľutoval a šiel.
Išiel k druhému a povedal mu to isté. Ten odpovedal: ‚Idem, pane!‘ Ale nešiel. Kto z týchto dvoch splnil otcovu vôľu?“
Odpovedali: „Ten prvý.“
Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. Lebo k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti, a neuverili ste mu. Ale mýtnici a neviestky mu uverili. A vy, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu.“

Katechéza

  • Nechce sa mi: Porozprávajte sa deťmi o tom, čo sa komu nechce robiť. Je úplne normálne, že človeku sa niečo nechce robiť. Problém je, ak sa necháme týmto pocitom ovládať.
  • Spoločníci: Ukážte deťom dvoch spoločníkov, ktorí stále motajú okolo každého človeka. Začnite obrázkom čertíka a spýtajte sa, čo asi človeku našepkáva. Napokon zdôraznite, že najčastejšie nám hovorí to, čo už sami vieme, dookola omieľa "Nechce sa mi". Druhý spoločník, anjel (strážny), také veci nehovorí. Naopak, povzbudzuje človeka a pomáha mu.
  • Veďte deti k rozhodnutiu nevšímať si prvého a počúvať druhého.

Modlitba

  • Zakončite modlitbou k anjelovi strážnemu.

Obrázky

  • prosisu.blogspot.cz

Publikácie a pomôcky