Rodinná katechéza / O dvoch bratoch vo vinici

Katechéza v rodine: 26. cezročná nedeľa, rok A

Charakteristika: Rodinná katechéza na tému podobenstva O dvoch bratoch vo vinici a výroku, ktorý všetci radi používame: "Nechce sa mi".

Pomôcky a príprava: Vytlačte si obrázky anjela a čerta, nalepte ich na tvrdší papier, každý obrázok na inú stranu. Obrázky obstrihnite. Zdroj obrázkov: prosisu.blogspot.cz.

Rýchly návod

Evanjelium: Prečítajte si s deťmi evanjelium Mt 21, 28-32.

Katechéza

1. Nechce sa mi: Porozprávajte sa deťmi o tom, čo sa komu nechce robiť. Je úplne normálne, že človeku sa niečo nechce robiť. Problém je, ak sa necháme týmto pocitom ovládať.

2. Spoločníci: Ukážte deťom dvoch spoločníkov, ktorí stále motajú okolo každého človeka. Začnite obrázkom čertíka a spýtajte sa, čo asi človeku našepkáva. Napokon zdôraznite, že najčastejšie nám hovorí to, čo už sami vieme, dookola omieľa "Nechce sa mi". Druhý spoločník, anjel (strážny), také veci nehovorí. Naopak, povzbudzuje človeka a pomáha mu.

Veďte deti k rozhodnutiu nevšímať si prvého a počúvať druhého.

3. Modlitba k anjelovi strážnemu: Zakončite modlitbou k anjelovi strážnemu.

Publikácie a pomôcky