Rodinná katechéza / Guľôčky

Biblická katechéza na 25. nedeľu v Cezročnom období, rok A
 • Naratívna katechéza na evanjelium Mt 20,1-16 (Podobenstvo o robotníkoch vo vinici).
 • Na stiahnutie:

Úvod

 • SN_02. Evanjelium uvedieme príbehom:
Jankova mamina vymyslela zaujímavú aktivitu. Na poličku v kuchyni položila veľký zaváraninový pohár a vedľa štyri misky s farebnými guľôčkami. Červené pre Janka, modré pre Alenku, ružové pre Zuzku a zelené pre malého Miška. Za každú splnenú úlohu (vysávanie, vynášanie smetí, utieranie riadu…) deti vložili do pohára jednu guľôčku. Keď bude pohár plný, za odmenu pôjdu na výlet. Samozrejme že všetci štyria netrpezlivo čakali, kedy bude pohár plný. 
Janko tiež každý deň pozorne sledoval, kto má koľko guľôčok. Prekvapilo ho, že malý Miško ich má toľko, ako on sám. 
Nedalo mu to pokoja, musel sa spýtať: „Mami, prečo je zelených v pohári toľko isto ako mojich červených? Veď Miško určite nepomáha toľko ako ja. To nie je fér.“
„Vieš, každý z vás doma pomáha toľko, koľko vládze“, odpovedala mamina a trochu pritom postrapatila Jankovi vlasy. „Ty pomáhaš najviac a som ti za to veľmi vďačná. Pomáhaš najviac, pretože si najstarší a najšikovnejší. Miško je ešte maličký, a robí čo dokáže. Presne ako ty, keď si bol v jeho veku. Ale všimla som si, že je niekedy smutný, že mu to moc nejde a má málo guľôčok. Veľmi sa s tebou porovnáva. Tak mu občas nenápadne nejaké pridám. A tým aj vám všetkým. Pretože sa už neviem dočkať toho výletu.“ 

V nedeľu si Janko s úžasom uvedomil, že jeho príbeh sa podobá na ten, ktorý počul v kostole. Poďme si ho vypočuť.
CR-25NEA-Prez od používateľa DKU DCZA

Evanjelium

 • Mt 20,1-16, SN_03-05.
Ježiš povedal učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice. Zjednal sa s robotníkmi na denári za deň a poslal ich do svojej vinice.
Keď vyšiel okolo deviatej hodiny, videl iných, ako stoja záhaľčivo na námestí. I povedal im: ‚Choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé.‘ A oni šli. Vyšiel znova okolo dvanástej aj okolo tretej hodiny popoludní a urobil podobne. Keď vyšiel okolo piatej popoludní a našiel iných postávať, povedal im: ‚Čo tu nečinne stojíte celý deň?‘ Vraveli mu: ‚Nik nás nenajal.‘ Povedal im: ‚Choďte aj vy do mojej vinice!‘
Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu správcovi: ‚Zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu, počnúc poslednými až po prvých!‘ Tak prišli tí, čo nastúpili okolo piatej hodiny popoludní, a každý dostal denár. Keď prišli tí prví, mysleli si, že dostanú viac. Ale aj oni dostali po denári.
Vzali ho a šomrali na hospodára: ‚Títo poslední pracovali jedinú hodinu, a ty si ich postavil na roveň nám, čo sme znášali bremeno dňa a horúčosť.‘ Ale on jednému z nich odpovedal: ‚Priateľu, nekrivdím ti. Nezjednal si sa so mnou za denár? Vezmi, čo je tvoje a choď! Ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. Alebo nesmiem so svojím robiť, čo chcem? Či na mňa zazeráš preto, že som dobrý?‘ Tak budú poslední prvými a prví poslednými.“

Katechéza

Pri počúvaní evanjelia si Janko uvedomil, že jeho mamina sa správa podobne, ako hospodár z podobenstva.
 • SN_06. Porovnajte obidve rozprávania.
 • Postavy: hospodár – mama, robotníci – deti, vinica – domácnosť, denár (výplata) – guľôčky (výlet).
 • Práca: práca vo vinici – pomoc v domácnosti (tu môžu deti vymenovať, ako oni pomáhajú doma, môžete diskutovať o tom, čo asi robí taký robotník vo vinici). 
 • Prečo poslední pracovali tak málo? Nebolo to preto, že boli leniví, ale preto, že nich skôr nikto nenajal. Ani Miško nepomáha menej preto, že sa mu nechce…
 • Kto je kto? Upriamte deti na začiatok príbehu (doplňovačka, SN_07, citát: „Nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice.“).
 • Čomu alebo komu z podobenstva sa podobajú Ježiš (hospodár), kresťania (robotníci) a vinica (svet, v ktorom žijeme); SN_08.
 • Na jednu postavu sme zabudli (SN_09-10, doplňovačka, citát: „Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu správcovi: ‚Zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu, počnúc poslednými až po prvých!‘“).
Jankovi bol ten správca z Ježišovho príbehu veľmi sympatický. Totiž bol to vlastne on, čo dal každému, aj tým, čo pracovali len hodinu, rovnako veľa. Vedel, že jeho pán by to tak chcel. A tak si Janko povedal, že aj on sa bude správať trochu ako ten správca. Čo myslíte, čo urobil, keď dostal červenú guľôčku za pomoc v dome?
 • TIP: Nechajte deti chvíľu hádať, môžete im dávať nápovedy. Nakoniec prezraďte odpoveď.
Najprv mu napadlo, že pridá guľôčky aj ostatným, no potom si uvedomil, že tak by to asi mamina nechcela. A tak niekedy vymenil svoju červenú za zelenú, ružovú alebo modrú, podľa toho, kto zo súrodencov mal guľôčok najmenej. A napokon, asi po mesiaci, si všetci užili skvelý výlet.

Obrázky

 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9680
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=11066

Publikácie a pomôcky