Rodinná katechéza / O robotníkoch vo vinici


Katechéza v rodine: 25. cezročná nedeľa, rok A

Charakteristika: Rodinná katechéza na tému podobenstva O robotníkoch vo vinici (25. nedeľa v Cezročnom období, rok A). Adresátov pozýva k rozhodnutiu na jednej strane prijať s vďačnosťou nezaslúžený dar a na druhej dopriať dobro každému človeku bez rozdielu. Zároveň sa učia vyrovnávať s pocitmi nespravodlivosti na jednej a nehodnosti na druhej strane.

Ciele: Deti i napriek prípadným negatívnym pocitom oceňujú Božie milosrdenstvo ako nezaslúžený dar. Modlia sa za dar porozumenia Ježišovmu slovu a nasledovania jeho príkladu.

Pomôcky a príprava: Obrázok srdca s otváracími dverami, kľúče s popismi. Vytlačte si obrázok srdca s dverami (CR25NEA_Srdce_1.png) a dvere vystrihnite tak, aby sa dali otvárať. Zo spodnej strany nalepte obrázok dverí (CR25NEA_Srdce_2.png). Veľkosť si prispôsobte. Srdce si samozrejme môžete nakresliť aj vlastné. No ak deti zberajú nálepky do kalendárika Malý misionár, tento obrázok im bude povedomý, pretože patrí k 25. cezročnej nedeli. Pozor, ak budete robiť vlastný obrázok, dvere nech nemajú kľučku ani kľúčovú dierku. Nakreslite alebo vytlačte si a vystrihnite kľúče (súbor CR-25NEA.pfd!). Lepšie na tvrdší papier a môžete ich aj vyfarbiť. Všetko to poskladajte tak, ako na mojom obrázku. Pre mladších je lepšie umiestniť kľúče vodorovne, lepšie sa im čítajú popisky. Je fajn, ak sa dajú kľúče zavesiť.

EVANJELIUM

Keď už je všetko pripravené, predneste krátku modlitbu (ak používate kalendárik Malý misionár, modlitbu nájdete pri dátume 20.09.2020):

"Pane, otvor naše srdce, aby sme porozumeli slovám tvojho Syna. Amen."

Pri zmienke o srdci si môže každý urobiť krížik na srdci. Potom dospelý prednesie evanjeliovú stať Mt 20, 1-16.

KATECHÉZA

Začať môžeme otázkou, komu asi patrí toto srdce. Keď som to skúsil ja, deti tipovali najprv Pána Ježiša, keď neuspeli, navrhli Máriu a napokon tipovali, že to bude srdce niekoho z nás. Keď ich ale upriamime na zatvorené dvere, ktoré vyzerajú ako brána nejakej väznice, možno si uvedomia, že ide o človeka, ktorý má zatvorené srdce. Odtiaľ už ľahko prejdeme k evanjeliovému textu.

Hospodár z podobenstva má určite srdce otvorené, veď je štedrý a milosrdný a chce dať aj najposlednejšiemu veľa.

Možno je srdce jedného z tých, ktorí pracovali len hodinu. Niektorí mali vážne dôvody, možno mali inú prácu, alebo jednoducho len nedostali šancu. No ak je medzi nimi aj taký, ktorému sa pracovať nechcelo, ten bude náš človek. Robotník, ktorý dlho vyspával, potuloval sa, až sa napokon podvečer konečne dostavil do práce. Môžete mu vymyslieť meno a napísať ho na štítok vpravo (biely obdĺžnik).

Kľúč

Tento robotník na konci šichty dostal tak veľa, akoby pracoval celý deň. A pritom odrobil ledva hodinku. Čo si asi pomyslel? Pod obrázkom sú kľúče s krátkymi myšlienkami. Deti majú za úlohu určiť správny kľúč (myšlienku), ktorý by jeho srdce mohol otvoriť. Vybraný kľúč nejako označte, my sme to urobili zeleným krúžkom.

Potom uvažujeme o jednom z tých, ktorí pracovali celý deň a teraz majú pocit, že to nie je fér. Opäť mu s deťmi vyberte meno a označte kľúč k jeho srdcu.

Na kľúčoch je napísané:

Prijmem tvoj dar, aj keď som si ho nezaslúžil. Ďakujem ti, Pane.

Ale som toho hlupáka obabral. Tak mu treba. Prídem aj nabudúce.

Nezaslúžim si, aby si ma mal rád!

To nie je fér! Ja som sa snažil a on nie! Nabudúce sa nebudem snažiť ani ja.

Ďakujem Pane, že nás máš tak rád, že aj môj kamarát dostal odmenu. Si skvelý.

Nezaslúži si, aby si ho mal rád!

Prvé tri sa hodia k prvému, ďalšie tri k druhému robotníkovi. Ide o to, aby si deti uvedomili, že tu nie je priestor ani pre vypočítavosť a lenivosť (2. a 4. kľúč), ale nejde ani o zásluhy (3. a 6. kľúč). Každý musel urobiť aspoň niečo, to je jasné. No posolstvo podobenstva je v tom, že Boh chce dať každému veľa, či si zaslúži, alebo nie. Poznanie Božej lásky a milosrdenstva nás má viesť ku vďačnosti (kľúče č. 1 a 5).

Kľúčová dierka

Keď už sme označili správne kľúče, je čas otvoriť dvere. Naveďte deti, aby si všimli, že tam chýba kľučka a kľúčová dierka. Vysvetlenie je jednoduché: dvere srdca môže otvoriť len jeho majiteľ a len z vnútra. Otvore srdce. Kríž symbolizuje Ježišovu prítomnosť v nás.

MODLITBA

Pozvite deti k otvoreniu svojho srdca v krátkej modlitbe. Napríklad:

Pane, nauč nás tešiť sa z úspechov iných. Amen.

Otvor oči našich sŕdc, aby sme videli a cítili, ako veľa nám dávaš. Amen.

Pane, ďakujeme, že nám dávaš tak veľa a čakáš tak málo. Nauč nás dávať tak, ako ty dávaš. Amen.

Publikácie a pomôcky