Podobnosť

CR-07 NEA

Podľa etymologického slovníka je priateľ ten, kto druhému praje, má rád, je milý. Nepriateľ je potom ten, kto nepraje, nemá rád a milý nie je. Obaja, aj priateľ, aj nepriateľ, zaujímajú tieto postoje preto, že sa tak rozhodli. A medzi priateľstvom a nepriateľstvom je úzka hranica, mohli by sme ju nazvať ľahostajnosťou, nezáujmom. Mnoho ľudí žije v tomto mŕtvom bode. 

"Milujte svojich nepriateľov," hovorí Ježiš v dnešnom evanjeliu. A myslí to vážne. "Ak milujete tých, ktorí vás milujú," pokračuje, "akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania?"

  • Správať sa milo k tým, čo sú milí ku nám, to obyčajne ide celkom ľahko. Niekedy aj automaticky, hovorí sa tomu zrkadlenie. Niekto sa na teba usmieva a ty sa mimovoľne začneš usmievať tiež.
  • Zaujímať sa, pomáhať, podporovať, proste mať rád tých, ktorí sa zaujímajú, pomáhajú a podporujú, to nezvládajú len cynickí sebci.
  • Dopriať to najlepšie človeku, ktorý nám praje, aj to ide. Dokonca aj vtedy, keď jeden má sklon ku závisti, žiarlivosti alebo žiadostivosti.

To všetko dokážeme vlastnými silami v duchu prvého čítania minulej nedele: "Ak chceš, môžeš plniť prikázania; je v tvojej moci zostať verným." Ale Ježiš od nás čaká viac. Pretože sme viac dostali a viac máme. "Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec", hovorí.

Ale ako? Ako môžeme byť dokonalí ako náš nebeský Otec? Apoštol Pavol by asi v duchu dnešného druhého čítania odpovedal začudovanou protiotázkou: "Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch?" 

Deti sa na mamu a otca podobajú. Z časti tým, čo do nich rodičia vložili (dedičnosť a výchova) a z časti tým, v čom ich deti z vlastnej vôle napodobňujú. 

  • Boh je tvoj Otec. Prijal ťa za svojho a tým nadprirodzeným spôsobom vložil do teba podobnosť. Tak povediac si jej veľkú časť zdedil krstom. (Božia "DNA" funguje inak, ako tá naša ľudská.) To je prvé viac, ktoré si dostal.
  • Celé roky si formovaný v Božej rodine a postupne si osvojuješ tú časť podobnosti, ktorá sa získava učením sa. To je druhé viac, ktoré máš k dobru.
  • A potom je tu tvoje vedomé rozhodnutie: "Chcem byť ako môj Otec, ktorý je na nebesiach." To je tretie viac, ktoré máš a z ktorého môžeš čerpať na rozdiel od tých, ktorí také rozhodnutie neurobiť nemohli.

Vďaka týmto trom viac si môžeš trúfnuť správať sa aj ku tvojim nepriateľom ako priateľ: dopriať im to najlepšie, mať ich rád veľmi konkrétne - záujmom, podporou či pomocou, byť ku nim milý...

Niekedy sa stáva, že sa vďaka takémuto prístupu aj nepriateľstvo roztopí. To je fajn, bonus naviac, z ktorého sa tešíme. Ale bolo by naivné čakať, že sa to stať musí. Nečakaj, že tvoj priateľský prístup zmení nepriateľa v priateľa. Možno nezmení a bude úspech, ak sa aspoň zastaví špirála pomsty. 

Ježiš nás nenabáda milovať nepriateľov preto, že to ich zaručene zmení. Nabáda nás to robiť, pretože aj oni sú jeho milovaní. A preto, že to zmení nás. Budeme mu viac podobní.

Publikácie a pomôcky