Väčšia spravodlivosť

CR-06 NEA

"Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov," hovorí Ježiš v dnešnom evanjeliu, "nevojdete do nebeského kráľovstva." To je skutočne vážna vec, pretože ide o nebeské kráľovstvo. Presnejšie o naše miesto v ňom. Ako tomu rozumieť?
  • Prvé čo musíme mať na pamäti je že farizeji a zákonníci sú zväčša spravodliví ľudia. Sú verní učeniu Starého zákona, dodržiavajú všetky pravidlá, v niečom idú aj nad ich rámec. Ježiš občas niektorým vytýka pokrytectvo a pretvárku, čo je vec motívu ich dobrých skutkov. Ale nikde nespochybňuje ich skutky samotné. Takže byť spravodlivejší ako farizeji a zákonníci nebude žiadna brnkačka
  • Druhá vec sa týka samotnej spravodlivosti. V biblickom jazyku totiž výraz spravodlivý človek neoznačuje len niekoho, kto dá každému čo mu patrí, ale je synonymom čnosti. Spomeňte si ako evanjelista Matúš charakterizuje svätého Jozefa. V prvej kapitole o ňom hovorí, že to "bol muž spravodlivý..."   
Ak Ježišove slová rozpletieme týmto spôsobom, potom nás povzbudzuje, aby sme boli čnostnejší než čnostní farizeji a zákonníci.
Lenže kto pozná farizejov a zákonníkov (opäť pripomínam, že hoci my dnes slovo farizej používame ako nadávku a synonymum pokrytectva, oni boli dobrí, zbožní, a niektorí popri tom aj pokryteckí...) vie, že to je latka nastavená pomerne vysoko.

Istý zákonník asi stoosemdesiat rokov pred Ježišovým narodením napísal: "Ak chceš, môžeš plniť prikázania; je v tvojej moci zostať verným." Ten zákonník sa volal "Jezus, syn Sirachov z Jeruzalema" a je autorom dnešného prvého čítania. Je milé, že ten človek sa tiež volá Ježiš (Jezus je len iný prepis toho istého mena). A je paradoxné, že židia knihu tohto zákonníka do kánona Svätého písma neprijali. My áno.

Jezus, syn Sirachov hovorí: "Ak chceš, môžeš plniť prikázania" Starého zákona, "je v tvojej moci zostať verným." Dokážeš to vlastnými silami. Ak si čnostný človek, teda ak si v zachovávaní prikázaní vytrénovaný, máš vytvorené návyky. Pretože čnosť je trvaný návyk konať dobro.

Ježiš, Syn Boží, v dnešnom evanjeliu zvyšuje nároky. Prehlbuje naše chápanie Desatora. A my nejako tušíme, že toto už sami nedáme. Pri slovách "Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: ‚Hlupák,‘ pôjde pred veľradu. A kto mu povie: ‚Ty bohapustý blázon,‘ pôjde do pekelného ohňa." sa nikto s kúskom sebakritiky necíti príjemne.

Ako byť čnostnejší ako zákonník? Na to prirodzene nemáme. To už presahuje naše sily. "Je v tvojej moci zostať verným" ako zákonník. Ale nie viac. 
Dobrá správa je, že Kristus dopĺňa to viac, čo nám chýba. Tomu dopĺňaniu hovoríme posväcujúca milosť. Podmienkou je, aby sme boli čnostní ako zákonník, aby mal Pán čo doplniť. A platí to aj naopak: ak nerastiem v čnosti a Pán doplní to moje viac, nepomôže mi to, pretože je to ako strecha bez domu a palice bez lyží.


Čo máme robiť?
  1. Trénuj aby si bol spravodlivý ako najlepší farizej alebo zákonník, "je v tvojej moci zostať verným." 
  2. Odovzdaj sa Kristovi. On doplní všetko, čo chýba tvojej spravodlivosti k tomu, aby si mohol vojsť do jeho kráľovstva. Pretože on chce, aby si vošiel.

Publikácie a pomôcky