Rodinná katechéza / Ako priatelia

Biblická katechéza na 7. cezročnú nedeľu, rok A (Mt 5,38-48)
 • Téma: Milujte nepriateľov ako priatelia.
 • Charakteristika: Katechéza má dve časti. V prvej (Priateľ a nepriateľ) uvažujeme nad slovami priateľ a nepriateľ, urobíme jednoduchú etymológiu, na základe ktorej je (veľmi zjednodušene) priateľ je človek, ktorý druhému praje a nepriateľ je vlastne neprajník. Pri katechéze v malej skupinke môže táto časť poslúžiť ako úvod a po nej nasleduj čítanie evanjelia. V liturgickom kontexte nasleduje až po evanjeliu. Druhá časť (Čo na to Ježiš?) je zameraná na evanjeliové posolstvo. Odpoveďou na nepriateľstvo je rozhodnutie kresťana správať sa ku nepriateľom priateľsky. Pozor, môže sa stať, že takýto prístup nepriateľa zmení na priateľa. Ale neplatí to vždy a musíme dať pozor, aby sme nevyvolávali naivné očakávania. Ježišovi ide o to, aby ľudia prelomili špirálu pomsty. Ak sa pritom nepriateľ zmení na priateľa, je to príjemný bonus navyše. Takýto prístup samozrejme presahuje sily človeka, preto spoliehame na milosť, to je aj (okrem obrátenia) ďalší z cieľov modlitby za nepriateľov. Tomu má napomôcť aj pracovný list.
 • Metodika a pracovný list (PDF)
 • Prezentácia (PPTX, CANVA)
 • Nedeľný príhovor pre deti (WEB)

Evanjelium

 • Mt 5,38-48. SN_02-04.
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Oko za oko a zub za zub!‘ No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve. Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať.
Počuli ste, že bolo povedané: ‚Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.‘ Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých.
Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“

Katechéza

CR-07NEA-Prez od používateľa DKU DCZA

Priateľ a nepriateľ

 • SN_05. Katechézu uvedieme rozhovorom o priateľstve. Spýtajte sa detí na ich kamarátov a potom položte otázku: „Kto je to vlastne priateľ?“
 • SN_06. Poukážte na podobnosť slov priateľ a priať. Priateľ je ten, kto ti (do)praje to najlepšie. 
 • SN_07. Pre priateľa to najlepšie: slová, veci i ľudí.
Skutočný priateľ praje druhému to najlepšie. Teší sa, keď má jeho kamarát dobré a pekné veci, napríklad novú hračku. Má pre svojich kamarátov len tie najlepšie slová, napríklad slová uznania alebo chvály. Teší sa, keď má jeho kamarát okolo seba tých najlepších ľudí.

 • SN_08. Teraz sa spýtajte detí, kto je to nepriateľ. Nechceme menovať konkrétnych ľudí alebo skupiny či národy. Zostaneme zatiaľ pri jednoduchej etymológii: Nepriateľ je človek, ktorý druhému nepraje (SN_09). 
 • SN_09. Rozvíjajte myšlienku že nepriateľ nedopraje druhému veci, slová a ľudí. Táto časť nemá byť spytovaním svedomia, slúži len na pomenovanie rôznych neprajností, rozhodne to však nemá byť jadro katechézy.
Nepriateľstvo sa neprejavuje len vojnou a zbraňami. Nepriateľom je aj obyčajný neprajník (pozor, to nie je to isté ako nespratník :-). 
Niekto je neprajný vo veciach. Nedopraje druhému dobrú vec a tak mu ju ukradne, zničí. Alebo sa o zverené veci nestará. Prípadne druhým jednoducho závidí veci, ktoré sám nemá.
Iní sú neprajní vo veciach. To sú ľudia, ktorý nedoprajú druhým dobré slovo. Posmievajú sa, klamú, nadávajú…
A zase iní nedoprajú človeku ani iných priateľov, závidia, žiarlia a ohovárajú. 

Čo na to Ježiš?

 • SN_11. Deti doplnia chýbajúce písmenká: Milujte svojich nepriateľov, modlite sa, buďte dokonalí ako nebeský Otec… 
 • Môžete sa s nimi porozprávať aj o obrázkoch. Na prvom je ovečka, ktorá prináša kvet svojmu úhlavnému nepriateľovi vlkovi. Na druhom sa chlapec modlí a anjel ho štítom chráni pred útokom nepriateľa. Dôležité je, že tieň nebezpečenstva je oveľa väčší ako nebezpečenstvo samo. Asi je dobre, že chlapec sa na nepriateľa ani nepozerá, len mu v modlitbe vyprosuje milosť (srdiečka).
Ježiš nechce, aby sme si boli nepriateľmi. Učí nás čo robiť, keby sa predsa len nejaký ten nepriateľ objavil.
 • SN_12.
Ako premôcť nepriateľstvo? Ježiš nás povzbudzuje, aby sme sa ku tým, čo nám neprajú, správali ako ku priateľom. Niekedy pomáhajú dobré slová, napríklad pozdrav. Inokedy dobré veci. Ako na našom obrázku, kvetinka vlka zjavne prekvapila.
 • SN_13.
No niekedy je to pre nás veľmi ťažké. Niekedy si ľudia vybudujú okolo seba obrovské múry nepriateľstva a nedostane sa mu nim ani dobré slovo, nie to ešte dobrá vec. A predsa to chlapec na obrázku dokázal. Poslal nepriateľskému vojakovi priateľský odkaz.
 • Rozprávajte sa s deťmi o posolstve obrázku. Chlapec posiela odkaz, žiadne slová ani veľké gestá, iba kvet, niečo, čomu každý rozumie aj keby bol cudzinec. Poukážte na to, že chlapec je príliš malý, aby ten múr prekonal. Ale dokáže to s Ježišovou pomocou.

Ježiš nás povzbudzuje, aby sme sa modlili za tých, čo nám neprajú. Nie len preto, aby sa oni stali lepšími. Aj preto, aby sa my vedeli ku nim správať priateľsky.

Obrázky

https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5017
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6083
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6125
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=8150

Publikácie a pomôcky