Príhovor pre deti / Nepriateľ? Nie, priateľ!

www.qumran2.net

CR-07 NE A

Kto je to nepriateľ? Ten, ktorý druhému nepraje. Nepriať sa dá všeličo:
  • Tomu, kto druhému nepraje majetok a preto mu ho zničí alebo zoberie, alebo by to aspoň rád urobil, keby mohol, hovoríme zlodej alebo závistlivec.
  • Tomu, kto druhému nedopraje pravdu, hovoríme klamár.
  • O tom, kto druhému nedopraje úctu a pozornosť, hovoríme, že je neúctivý a nepozorný.
A takto by sme mohli prejsť celé desatoro. Ale už teraz je každému z nás jasné, že kresťan nemôže byť nepriateľom žiadneho človeka. My predsa prajeme iným. Aj keď je to ťažké, vieme, že je v našej moci byť verní a zachovať Božie prikázania. Ak chceme.

Ale čo naši nepriatelia? Čo s tými, ktoré neprajú nám? Ježiš má odpoveď: "Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú."
Nepriatelia sú zvyčajne veľmi zaneprázdnení a unavení, pretože sa stále lopotia s tým, čo druhému nedoprajú. A z toho všetkého stavajú vysočizné múry, v snahe uchrániť vlastné nepriateľstvo. Niekedy ich vidno aj očami, ale najhoršie sú tie neviditeľné hradby, ktorými taký človek obrní svoje srdce. 
Čo vtedy robiť? Ježiš hovorí: "Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú."

Publikácie a pomôcky