Starosti...

CR-26 NE C

Raz som sa pýtal mladých, čo chcú v živote dosiahnuť. Odpovede boli rôzne: jedni by chceli mať rodinu, iní dobrú prácu, ďalší hovorili, že chcú mať dobré deti, dievčatá chcú dobrého manžela, chalani manželku... Rôzne odpovede, no majú niečo spoločné: všetci chceli niečo alebo niekoho maťnikto nechcel byť dobrým manželom, manželkou, otcom, mamou, študentom, zamestnancom, človekom...

Okamih, keď človek natrvalo prejde od chcem byť ku chcem mať, je kritický. V tej chvíli sa stal zajatcom seba samého. Nikto a nič ho viac nezaujíma. A to je začiatok konca.

To je koniec boháča z dnešného evanjelia. A tiež koniec tých, o ktorých hovorí Amos v prvom čítaní. Ani boháč, ani obyvatelia Siona (Jeruzalemčania) či ani Samaritáni, nerobili nič tak strašne zlé, čo by stálo Amosovi za výčitku.
Amosovi nevadí, že dobre spia, dovolenkujú, doprajú si kvalitné biopotraviny, počúvajú kvalitnú hudbu a aj sami si zahrajú a zaspievajú... Všetko samé dobré veci. Problém je len v slovíčku bezstarostne, pretože sú bezstarostní absolútne, nechápu, že viac menej bezstarostný život vôbec nie je dôvodom, aby jeden nerobil starosti. Sion a Samária, desať kmeňov toho istého národa, si žije bezstarostne, teda bez starostí o svojich bratov z toho istého národa, z kmeňov Efraim a Mamasses. "Nad skazou Jozefa sa netrápia."   

V tomto zmysle by sme mohli byť bez starostí, pretože ako sa zdá, nášmu bezstarostnému životu je koniec. Teraz máme starostí až až. Podobne, ako sa to stalo obyvateľom Samárie a neskôr aj Jeruzalema, prišli nepriatelia, krajinu rozvrátili a obyvateľstvo odviedli do zajatia. Presne podľa Amosovho proroctva: "Preto teraz pôjdu na čele vyhnancov do zajatia a prestane hulákanie povaľačov." 

No stojí za to tie naše dnešné starosti podrobiť jednoduchej kritike. Pouvažuj, o čo si tak ustarostený, keď pozeráš na preddavky na elektrinu alebo keď zastavíš autom na pumpe. Trápi ťa viac to všetko, čo nemôžeš mať, alebo to, kým nemôžeš byť? 
Okamih, keď sa človek preklopí od chcem byť ku chcem mať, je kritický. Zmena opačným smerom je požehnaním.

Publikácie a pomôcky