Pripravení?

CR-19 NEC

"Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo", spieva sa v refréne dnešného žalmu. Nám sa slovo dedičstvo spája skôr s ideou vlastníctva. Patriť Bohu, to je fajn, ale asi by sme chceli byť niečím viac, než len jeho majetkom. Ale starovekí Židia prežívali pri tých slovách úplne iný pocit, pretože im sa dedičstvo nespájalo len s vlastnením. Zdedený majetok, dedičný podiel na pôde, bol niečím posvätným, čo sa malo uchovať v rode takpovediac navždy. Dedičná rodová pôda sa prakticky nedala predať, respektíve ak aj bola predaná, v jubilejnom roku sa mala vrátiť do vlastníctva rodu.
Takže keď staroveký žalmista použil obraz národa, ktorý si Boh vybral ako svoj dedičný podiel, mal zrejme na mysli, že Boh sa svojho ľudu nikdy nevzdá, nech by sa stalo čokoľvek.

A to je vlastne tá dobrá správa, evanjelium dnešnej nedele a zároveň kľúč k pochopeniu čítaniu prvého čítania a evanjelia. Boh si ťa vybral, zamiloval si ťa, a nech sa stane či stalo čokoľvek, nikdy sa ťa nevzdá.

V tomto zmysle autor Knihy Múdrosti pripomína útlak Židov v Egypte a ich veľkolepé vyslobodenie, ktoré bolo zavŕšené prechodom cez Červené more. "Keď si trestal protivníkov, nás si povolal k sebe a oslávil," hovorí. 

Ježiš ideu vzťahu Boha k nám vyjadril ešte nežnejšie, slovami, ktorými začína dnešné evanjelium: "Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo."  A nadväzujúc na rozprávanie z minulej nedele (pamätáte si rozprávanie o tragickom osude boháča, ktorému pole prinieslo takú úrodu, že nevedel čo s tým, no miesto toho aby sa podelil, rozhodol sa pre búranie starých a stavanie nových skladov...) radí: "Robte si mešce, ktoré sa nezoderú, nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde moľ neničí. Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce." 

Ježiš nás vyzýva: "Buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte." Ako boli pripravení Židia v Egypte, keď očakávali noc, skutočne Veľkú noc svojho vyslobodenia, máme byť pripravení aj my na ten okamih, keď príde Kristus a prevedie nás do kráľovstva, ktoré sa Bohu zapáčilo dať nám.

"Buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte." Čo tieto slová vyvolávajú v tebe? Aké pocity, aké postoje a aké hnutia?

Je to ako s manželkou, ktorá čaká, kedy sa jej manžel vráti z poobednej smeny. Chce byť čo najlepšie pripravená. No môže to znamenať všeličo.
  • Možno je jej muž opilec a agresívny tyran a ona sa desí jeho príchodu. Chce byť pripravená, všetko mať upratané a pripravené, tip-tom, len aby bol spokojný a dal jej aj deťom pokoj. Je pripravená, pretože žije v strachu z tyrana.
  • Ja však dúfam, že jej manžel nie je žiaden tyran, že ju neskonale miluje a ona ľúbi jeho. Preto chce, aby sa, až konečne príde domov, cítil dobre. Je pripravená, pretože je milovaná a miluje.
  • Možno ale cez deň oškrela auto, jeho auto, na ktoré je zaťažený. A teraz nevie, ako mu to povedať. Dúfam, že nepremýšľa, či si má pripraviť nejaké výhovorky, zľahčovať svoju vinu či sa ju pokúsiť zvaliť na niekoho iného, napríklad na manžela. Dúfam, že si pripravuje slová priznania a ospravedlnenia, pripravená niesť svoju vinu. Aj tu platí, že je pripravená, pretože je milovaná a miluje.
  • Ešte je tu samozrejme aj taká možnosť, že nie je pripravená a je jej to všetko ukradnuté, pretože dosť nemiluje. O tom myslím viac hovoriť netreba.
"Buďte pripravení..." Čo táto požiadavka v tebe vyvoláva? Kto je pre teba Kristus? Milujúci milovaný, na ktorého sa tešíš? Milujúci poškodený (ako v tom príklade s autom), ktorého príchodu sa desíš. Alebo tyran, ktorého chceš uspokojiť, nech ti dá pokoj? Alebo...

Nech už sú pri tých slovách tvoje pocity akékoľvek, vedz, že on si ťa vyvolil za svoje dedičstvo, aby ti dal všetko, celé kráľovstvo. To tyrani nerobia.

Ak pociťuješ nejakú vinu, priznaj ju a prijmi odpustenie. Ale hlavne čím skôr obnov svoje rozhodnutie pre neho.


Publikácie a pomôcky