Choroba a liek

CR-18 NEC

Jeden lekár popisoval zážitok s pacientom: "Pán doktor, prosím si nejaké lieky proti chamtivosti. Ale veľaaaaa." Chamtivosť. Hoci je smiešna, v reálnom živote vôbec nie je na smiech.

Takže celkom chápeme Ježišovu reakciu z dnešného evanjelia. Niekto ho požiadal: "Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil o dedičstvo." Ježišova odpoveď je strohá: "Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo rozdeľovača medzi vami?" Viac sa s ním nebaví. Otočí sa k ostatným so slovami "Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti!"

Nevieme, kto bol v tom príbehu vlastne chamtivý. Ten, čo oslovil Ježiša, či jeho brat? Čo to by nám napovedalo, keby sme vedeli, kto je kto, pretože v starovekom Izraeli deti nededili rovnakým dielom. Zjednodušene povedané prvorodený syn dostal väčšinu, povedzme dve tretiny, zvyšok sa podelil medzi ostatných synov. Ak ich bolo 8-10, je jasné, že veľa nezdedili. A dcéram sa neušlo ani toľko.

"Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil..." Ježišova reakcia naznačuje, že takáto požiadavka nemá mať medzi kresťanmi miesto. Predstav si, že sa niekto z tvojich bratov alebo sestier vo viere, niekto z kresťanov, a upozorňujem, že žiaden chamtivec, modlí týmito slovami a myslí pritom na teba. Alebo na mňa. Ak nie je jeho pohnútkou chamtivosť ale skutočná potreba, ako to, že sme to nezbadali? Ako to, že sme nepomohli? Čo sme by sme to boli za bratov a sestry?

Vyzerali by sme ako ten chudák z podobenstva, ktoré sme počúvali ďalej. Má hojnosť, oveľa viac, než potrebuje. Nárast majetku mu nepriniesol pokoj ani radosť, iba ďalšie starosti. Celé dni dumá a celé noci nespí, lebo ho kvári otázka: "Čo budem robiť? Veď nemám kde uložiť svoju úrodu." A potom vymyslí plán: "Zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie a tam uložím všetko obilie i ostatný svoj majetok." 

Tragika toho nápadu nespočíva v tom, že chce mať nejakú rezervu do budúcnosti. On si nerobí zásoby pre prípad, že by sa napríklad objavil nejaký šialenec, ktorý vyvolá vojnu a všetky dôsledky s tým spojené. On len má toho zrazu tak veľa, že nevie čo s tým. On to neplánoval, nie je to výsledok jeho práce, proste mal šťastie, pole mu prinieslo nečakane veľkú úrodu.

Škoda, že sa neporadil, my by sme mu dali hneď niekoľko tipov. Ušetril by si tie bezsenné noci a komplikácie s búraním starých a stavaním nových sýpok... Mohol napríklad to, čo sa mu už do sýpok nevmestilo, ponúknuť trebárs svojím mladším bratom a sestrám, ktorí nezdedili toľko ako on. Je tragické, že takéto riešenie mu ani nenapadlo. Vidno, že nebol kresťan.

Jasné, že podeliť sa nie je vždy jednoduché, že musíme myslieť na budúcnosť, že musíme byť zodpovední a tak. Sme realisti. "Márnosť nad márnosť," hovorí v prvom čítaní Kazateľ, stotožňovaný s kráľom Šalamúnom. "Márnosť nad márnosť a všetko je márnosť", pokračuje. Ale že by kráľ Šalamún sám rozdal všetok svoj márny majetok, o tom sa v Písme nedočítame.
Poznáme ľudí, ktorí rozdali všetko. Niektorých z nich obdivujeme a ctíme ich. Nie preto, že rozdali majetok, ale preto, že ich to priviedlo ku svätosti. A za iných sa hanbíme ak vidíme, že to nebola svätosť, ale nezodpovednosť alebo choroba...  

Liekom proti chamtivosti je štedrosť. Ako je to u väčšiny liekov, ani tento nie je nijako zvlášť chutný, ale dá sa na to zvyknúť. Preto je lepšie užívať ho v malých dávkach. Pravidelne, každý deň. Je účinný a pritom úplne nezávadný, takže sa odporúča aj preventívne užívanie. A najlepšie na tom je, že z užívania tohto lieku profituje nielen pacient, ale aj jeho okolie.

Takže nech sa páči, liek proti chamtivosti, veľké balenie, úplne zadarmo, aj bez lekárskeho predpisu. Trikrát denne jedna tabletka. Ak máte ťažkosti s prehĺtaním, zapite dúškom Božieho slova, napríklad myšlienkou: "Aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má."

Publikácie a pomôcky