Brána

VN-04 PO

"Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie", hovorí Ježiš v dnešnom evanjeliu. Nie hocijaký život, ale večný, ako sme to počuli v evanjeliu včera. Tí oni, kvôli ktorým prišiel, to nie sme len my. Sú to všetci ľudia, ktorých duše žíznia po živom Bohu. ako by to povedal žalmista. Ľudia ako Kornélius z Cézarey, o ktorom hovorí dnešné prvé čítanie.

Ale ako sa k nim priblížiť? A ako ich priviesť k Ježišovi? V dnešnom evanjeliu dáva Kristus odpoveď: "Ja som brána." Rozhodne nie pokradmo ako zlodeji, manipulovaním ako podvodníci, falošným zjednodušovaním ako sektári, ani vyhráškami ako násilníci...

  • "Ja som brána..." To znamená, že cesta k druhým vedie cez Ježiša. Čím bližšie si pri ňom, tým bližšie aj k druhým ľuďom.
  • "Ja som brána..." To znamená, že on otvára, on rozhoduje o tom kedy, kde a ako... Od nás sa očakáva ochota vstúpiť, i pripravenosť trpezlivo čakať.

Daj nám Pane ochotu k jednému i druhému.

Publikácie a pomôcky