Byť ovcou sa oplatí

VN-04 NEC

"Nie som ovca!" prehlásil jeden známy. "A čo si?" Alebo "Kto si?" dralo sa mi na jazyk. Pretože ani nebyť ovcou ešte nemusí byť žiadna výhra. Najmä ak je alternatívou napríklad taký vlk, v ovčom rúchu alebo bez neho...

Ja chcem byť ovca. Ale nie hocijaká. V dnešnom evanjeliu Ježiš spomína dve kritériá, ktoré charakterizujú jeho ovce. A tiež hovorí veci, kvôli ktorým sa byť ovcou oplatí. Opakujem: nie hocijakou. Ježišovou!

"Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou," hovorí Ježiš. Tu sú tie dve kritériá: počúvajú a idú. 

Počúvajú...

Počúvať Ježišov hlas, rozoznať ho v tej zmäti rozličných hlasov, často protichodných, niekedy manipulatívnych... Vypočuť ho dokonca, teda prijať to, čo hovorí. A poslúchnuť, veď my sami často hovoríme o počúvaní a pritom máme na mysli poslúchanie.

Ak chceš byť ovca, ktorá je in, počúvaj Ježišov hlas. Načúvaj mu, keď hovorí v Písme, liturgii, cez druhých ľudí. 

Prvá vec, ktorú ti povie je, že pre neho veľa znamenáš. Nie kvôli tomu, čo si dokázal alebo nedokázal, nie kvôli tvojmu výkonu alebo tvojej neschopnosti... Ty pre neho veľa znamená. Si pre neho dôležitý. Aj keď sa možno druhí k tebe tak nesprávajú, aj ak žiješ s tým, že pre kde koho si len hlúpa ovca, ktorú možno podojiť a nechať tak. U neho si na tom stojíš inak. Asi ťa aj usvedčí z tvojich malicherností, chýb, hriechov..., vytkne ti niečo, čo kazí to úžasné dielo, ktorý si a máš byť. Nie preto, že len hľadá chyby. Nie preto, aby ťa ponížil (my to tak niekedy robíme!). Preto že mu na tebe záleží. Podstatné je, že ak ťa upozorní, že v tomto a tomto si nemožný, dá ti zároveň silu tu vec meniť. Výčitky bez pomocnej ruky sú od Zlého, nie od Ježiša! A ešte ti povie, že na to všetko nemáš zostať sama, sám. Bude ťa povzbudzovať, aby si hľadal cestu k nám ostatným. Aby sme boli spolu.

Idú...

Ak ste niekedy sledovali stádo oviec ako sa presúva, viete, že ísť za pastierom vôbec nemusí znamenať, že pastier je na čele. Niekedy je vpredu, inokedy v strede, často vzadu... Podstatné je, že ovce idú tam, kam si pastier želá. Ak už dobre poznajú trasu, ak im nič nehrozí, nie je dôvod, aby sa silou mocou tlačil dopredu.

Ježišove ovce sa poznajú podľa toho, že idú. Nepostávajú a nezdržujú sa, postupujú a postupujú spolu. Nezastav sa, napreduj Ježišovou cestou, spolu s ostatnými. Ak si vpredu, počkaj na nás. Ak si moc vzadu, trochu pridaj. Nestrať stádo a pastiera.

A prečo sa oplatí byť Ježišovou ovcou?

Všimnite si, čo hovorí Ježiš o svojich ovciach. Čo veta, to prísľub:

Byť ovcou sa oplatí :-)

Publikácie a pomôcky