Iba tak / Riziko krátkej kázne

Tak som si to odmeral. Spustil som stopky, vynechal som Lukášove poznámky a zistil som, že Ježišova kázeň v Nazaretskej synagóge (Lk 4,14-30) trvala minútu a necelé štyri sekundy. Aj s čítaním z Písma. To je kázeň, s ktorej dĺžkou by bol spokojný aj pápež František. S hanbou sa musím priznať, že tá moja dnešná je dlhšia. Oveľa.

Ale zase ten nazaretský záver: "Všetkých v synagóge zachvátil hnev. Vstali, vyhnali ho z mesta a viedli ho až na zráz vrchu, na ktorom bolo ich mesto postavené, a odtiaľ ho chceli zhodiť." No na to si netrúfam...

Možno preto mám tie príhovory dlhšie, asi zrejme dúfam, že veľa rečí otupí emócie poslucháčov. No proste že zaspíte :-).

Ježišova kázeň

Ale vážne. Fakt som si to skúsil takto prečítať. Predstavil som si tú synagógu, Ježiša ako to hovorí ten svoj príhovor a seba ako tam niekde sedím v kúte... Zaujímavé. Skúste si to tiež.

"Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok."

Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli. Akiste mi pripomeniete príslovie: Lekár, lieč sám seba! Počuli sme, čo všetko sa stalo v Kafarnaume; urob to aj tu, vo svojej vlasti. Veru, hovorím vám: Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti. Ale vravím vám pravdu: Mnoho vdov bolo v Izraeli za dní Eliáša, keď sa zavrelo nebo na tri roky a šesť mesiacov a nastal veľký hlad po celej krajine. A ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, iba k onej vdove do Sarepty v Sidone. A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea, a ani jeden z nich nebol očistený, iba Sýrčan Náman.

Publikácie a pomôcky