Splnilo sa Písmo...

CR-04 NEC

qumran2.net//9009

V dnešnom evanjeliu toho evidentne veľa chýba. A nemyslím tým len že prvú časť príbehu sme čítali minulú nedeľu. (Ježiš je v synagóge v Nazarete, číta proroctvo o poslaní Mesiáša a vzťahuje ho na seba slovami "Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli.") Myslím tým to, čo je vynechané medzi riadkami.

Lukáš napríklad hovorí: Všetci mu prisviedčali a divili sa milým slovám, čo vychádzali z jeho úst, a hovorili: „Vari to nie je Jozefov syn?“ Ale nepovie nám, čo bolo také divné že sa im Ježiš milo prihováral, ani čo to má spoločné s tým, že je Jozefov syn. Možno neboli zvyknutí, aby sa im v synagóge niekto prihovárala milo. Možno tam občas hovoril aj Jozef a zvykol byť prísny. Možno sa divili, že tak milo hovorí o cudzincoch a nepriateľoch, veď sa zdá, že práve to ich tak rozčertilo. 

A takto by som mohol pokračovať ďalej, mohli by sme si domýšľať čo a prečo Lukáš nezapísal. Bolo by to asi zaujímavé. No Božím slovom, ktoré sa dnes splnilo, je to, ktoré ste práve počuli. Nie to, čo evanjelista nezaznamenal.

Čo sme počuli? Mňa zvlášť povzbudzujú tri veci:

1. Boh nehovorí do vetra a slová Písma sa plnia. Aj naše by sa mali. Stráž svoje slová.

2. Boh je Bohom pre všetkých. Aj pre tých, ktorí nespĺňajú naše (a jeho) očakávania. Je aj Bohom tých, ktorí sa nevedia vymaniť z hriechu, tých, čo neveria alebo veria len občas, pokrivene alebo podivne. On ich nechce odohnať.
Ako poslal Eliáša do Sarepty, posiela aj nás k nim. Božie slovo nehovorí nič o tom, že by tá žena potom konvertovala na Judaizmus. Hovorí len, že vďaka zázraku prežila hladomor.
Alebo ich posiela ku nám ako Námana ku Elizeovi. Písmo nespomína, že by sa Náman neskôr stal židom alebo že by bojoval na strane Izraelitov proti svojmu národu. Spomína len, že bol zázračne uzdravený z malomocenstva. Čo to hovorí nám? Máme všetkým tým ľuďom poslúžiť ako najlepšie vieme. Snáď sa vďaka tomu aspoň o kúštik priblížia k Bohu.
Zle sa to počúva? No aj tých v synagóge "zachvátil hnev". Nedovoľ, aby sa ti stalo niečo podobné. Lebo tým by si pokrivil svoju podobnosť s Bohom.

3. Oni ho vyhnali. Len si to predstav, vyhnať Boha. To je ako keby niekto odsal všetok kyslík z miestnosti, v ktorej sa nachádza. Nemám pochybnosť že ty aj ja to dokážeme, totiž vyhnať Boha. Išlo by to ľahko, oveľa ľahšie ako s tým kyslíkom. Nerob to. Nikdy.
Povzbudzujúce na celom rozprávaní je že Ježiš to s nimi aj tak nevzdal. "Všetkých v synagóge zachvátil hnev. Vstali, vyhnali ho z mesta a viedli ho až na zráz vrchu, na ktorom bolo ich mesto postavené, a odtiaľ ho chceli zhodiť. Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel." Tipujem, že po čase sa zase vrátil, znova a znova... Proste že to s nimi nevzdal. Nevzdávaj to ani ty. Ani s Kristom, ani s ľuďmi.

Publikácie a pomôcky