Kľúče

VN-03 NE B

Sedím si tak s notebookom na kolenách, čítam si dnešné evanjelium, chvíľku sa nad ním zamyslím..., a v jednej chvíli sa prichytím pri čítaní článku o šifrovaní a kryptografii. Ale nie je to len taká obyčajná nepozornosť alebo roztržitosť. Priviedol ma k tomu samotný text. 

Začnem od konca. "Vtedy im otvoril myseľ," evanjelista tu hovorí o otváraní. Aby sme rozumeli Svätému písmu, potrebujeme otvoriť troje dverí:
  1. Oči a uši. Aby sa slová ktoré čítame dostali do našej hlavy. Jednoducho počúvame a pozeráme. Preto vždy odložíme veci, ktoré by nás mohli vyrušovať, vypneme telku, hudbu. A internet, aby sme sa pritom niekde nestratili, napríklad na stránku o šifrovaní :-).
  2. Myseľ. Druhé dvere sú myseľ, potrebujeme totiž, aby sa tie slová dostali ďalej a nevypadli, ako to hovorí ľudová múdrosť, jedným uchom dnu, druhým von. Jednoducho premýšľame a snažíme sa pochopiť, čo nám tým chce Boh povedať. 
  3. Tretie dvere sa volajú srdce. Nestačí totiž aby sme porozumeli, musíme aj chcieť, nejde samozrejme o city, ale o vôľu, rozhodnutie, vernosť a vytrvalosť.
  • Kľúčom k prvým dverám (oči a uši) je pozornosť. Druhé dvere sa otvárajú premýšľaním a tretie našou rozhodnutím.
Niekedy je biblický text akoby zašifrovaný. Ak použijeme správny šifrovací kľúč, dozvieme sa viac. Opäť máme k dispozícii tri.
  1. Kľúčom k hlbšiemu pochopeniu Svätého písma je viera. Preto je rozdiel medzi tým keď Bibliu číta neveriaci a veriaci. Veriaci človek z nej vyčíta oveľa viac, pretože použil kľúč viery.
  2. Kľúčom k ďalšiemu pochopeniu Starého zákona je Ježiš Kristus. Veriaci žid vyčíta zo Starého zákona oveľa viac než ateista, kresťan viac než žid. To je to, čo hovorí Ježiš Emauzským učeníkom: "Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci!" A ďalej: "A počnúc od Mojžiša a všetkých Prorokov, vykladal im, čo sa naňho v celom Písme vzťahovalo." A v dnešnom evanjeliu: "Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch." Kristus je druhý kľúč.
  3. Kľúčom k pochopeniu Nového zákona je Ježišovo zmŕtvychvstanie. Musíme pamätať, že celý Nový zákon bol napísaný až potom, čo Kristus vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia a zoslal Ducha Svätého. A že základná vec, ktorú chceli novozákonní autori povedať bola že Kristus vstal z mŕtvych. Lebo keď to písali, už vedeli, ako príbeh (ne)skončí. Aj pri Ježišovom narodení, aj pri zázrakoch, aj pri premenení vody na víno..., vždy nejakým spôsobom ide o to najdôležitejšie: Kristus vstal z mŕtvych. 
Až pôjdete dnes čítať Sväté písmo, nezabudnite si zobrať celý zväzok. Kľúčov myslím.

Publikácie a pomôcky