Kľúče

VN-03 NE B

Sedím si tak s notebookom na kolenách, čítam si dnešné evanjelium, chvíľku sa nad ním zamyslím..., a v jednej chvíli sa prichytím pri čítaní článku o šifrovaní a kryptografii. Ale nie je to len taká obyčajná nepozornosť alebo roztržitosť. Priviedol ma k tomu samotný text. 

Začnem od konca. "Vtedy im otvoril myseľ," evanjelista tu hovorí o otváraní. Aby sme rozumeli Svätému písmu, potrebujeme otvoriť troje dverí:
  1. Uši, aby sa slová ktoré čítame dostali do našej hlavy. Jednoducho počúvame. Preto vždy odložíme veci, ktoré by nás mohli vyrušovať, vypneme telku, hudbu. A internet, aby sme sa pritom niekde nestratili, napríklad na stránku o šifrovaní :-).
  2. Myseľ, aby sa tie slová z uší dostali ďalej. Jednoducho premýšľame a snažíme sa pochopiť, čo nám tým chce Boh povedať. 
  3. Tretie dvere sa volajú srdce. Nestačí totiž aby sme porozumeli, musíme aj chcieť, nejde samozrejme o city, ale o vôľu, rozhodnutie, vernosť a vytrvalosť.
  • Kľúčom k prvým dverám (uši) je pozornosť. Druhé dvere sa otvárajú premýšľaním a tretie našou ochotou.
Keď takto čítame Biblický text, dáva to hlboký zmysel, ale ani zďaleka to ešte nie je všetko, čo nám Slovo chce povedať. Ak použijeme správny šifrovací kľúč, dozvieme sa viac. Opäť máme k dispozícii tri kľúče.
  1. Kľúčom k hlbšiemu pochopeniu Svätého písma je viera. Preto je rozdiel medzi tým keď Bibliu číta neveriaci a veriaci. Veriaci človek z nej vyčíta oveľa viac, pretože použil kľúč viery.
  2. Kľúčom k ďalšiemu pochopeniu Starého zákona je Ježiš Kristus. Veriaci žid vyčíta zo Starého zákona oveľa viac než ateista, kresťan viac než žid. To je to, čo hovorí Ježiš Emauzským učeníkom: "Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci!" A ďalej: "A počnúc od Mojžiša a všetkých Prorokov, vykladal im, čo sa naňho v celom Písme vzťahovalo." A v dnešnom evanjeliu: "Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch." Kristus je druhý kľúč.
  3. Kľúčom k pochopeniu Nového zákona je Ježišovo zmŕtvychvstanie. Musíme pamätať, že celý Nový zákon bol napísaný až potom, čo Kristus vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia a zoslal Ducha Svätého. A že základná vec, ktorú chceli novozákonní autori povedať bola že Kristus vstal z mŕtvych. Lebo keď to písali, už vedeli, ako príbeh (ne)skončí. Aj pri Ježišovom narodení, aj pri zázrakoch, aj pri premenení vody na víno..., vždy nejakým spôsobom ide o to najdôležitejšie: Kristus vstal z mŕtvych. 
Až pôjdete dnes čítať Sväté písmo, nezabudnite si zobrať celý zväzok. Kľúčov myslím.

Publikácie a pomôcky