Rodinná katechéza / O kľúčoch a dverách

Biblická katechéza, III. veľkonočná nedeľa, rok B.

 • Charakteristika: Evanjelista hovorí, že zmŕtvychvstalý Ježiš otvoril učeníkom myseľ, aby porozumeli Písmu (porov.: Lk 24,35-48). V katechéze uvažujeme, čo to vlastne znamená. Otvorená myseľ je ovocím spolupráce Boha a človeka. Človek má k dispozícii tri kľúče (pozornosť, premýšľanie, rozhodnutie), Boh dáva milosť tam, kde chýba sila a vytrvalosť kľúče použiť.
 • Kľúčové slová: Sväté písmo, kľúče, dvere, myseľ, pozornosť
 • Na stiahnutie:

Úvod

 • TIP: Evanjelium uvedieme diskusiou o tom, čo všetko sa dá otvoriť. Nechajte deti vymenovať alebo ukázať čo najviac vecí: okná, dvere, knihy, ústa… Môžete využiť aj prezentáciu (SN_02 – okno, ústa, dlaň, dvere, knihu, zobák, účet v banke, zámok, srdce, stránku na internete).

O chvíľku budeme čítať nedeľné evanjelium. Pozorne počúvajte a všimnite si čo Ježiš otvoril a čo naopak neotvoril, takže tým učeníkov poriadne vyľakal.

Evanjelium

 • Lk 24,35-48, SN_03-04.

Ježišovi učeníci porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba. Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im: „Pokoj vám.“ Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha. On im povedal. „Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti – a vidíte, že ja mám.“ Ako to povedal, ukázal im ruky a nohy.

A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili, povedal im: „Máte tu niečo na jedenie?“ Oni mu podali kúsok pečenej ryby. I vzal si a jedol pred nimi. Potom im povedal: „Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch.“

Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu, a povedal im: „Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami.“

Katechéza

 • Čo Ježiš neotvoril? Najprv preveríme pozornosť detí v malej doplňovačke (SN_05). Potom diskutujeme o tom, čo tak učeníkov vystrašilo. Pripomeňte evanjelium predchádzajúcej nedele (SN_06), jedná sa vlastne o ten istý príbeh, len vyrozprávaný iným evanjelistom. Deti doplnia chýbajúce slovo (dverami). Záver: Učeníci sa preľakli, pretože Ježiš prešiel cez zatvorené dvere. To je aj odpoveď na otázku z úvodu: Ježiš neotvoril dvere.

Dvere

 • Čo Ježiš otvoril? Pokračujeme otázkou, čo Ježiš otvoril (SN_07). Deti vyberú správne slovo (myseľ).
 • SN_08. Deti doplnia meno dverí (oči a uši).

Ježiš otvoril učeníkom myseľ, aby rozumeli Svätému písmu. Vyzerá to jednoducho. Ale k otvorenej mysli vedú až troje dverí a na ich otvorenie potrebujeme tri rôzne kľúče. Ako sa volajú prvé dvere?

 • SN_09. Najprv preverte pozornosť detí (zvýraznené slová v texte, dovoľte im, aby vás opravili :-). Potom vyberajú z trojice kľúčov ten, ktorý súvisí s otvorenými očami a ušami (pozornosť). Môžete diskutovať o tom, čo ich najviac pri počúvaní rozptyľuje… 

Prvé dvere sa volajú oči a uši. Ak chceme rozumieť Svätému písmu, bez očí, ktoré počúvajú a uší, ktoré pozerajú, to nepôjde :-)

Ktorý z našich kľúčov asi pasuje ku dverám očí a uší? Rozhodnutie, premýšľanie, alebo pozornosť?

Aby sme rozumeli Svätému písmu, teda aby sa slová ktoré čítame dostali do našej hlavy, musíme pozorne načúvať a pozerať. Preto vždy najprv odložíme všetky veci, ktoré by nás mohli vyrušovať, vypneme telku, upraceme hračky a podobne. 

 • SN_10. Deti podľa obrázku pomenujú druhé dvere (rozum). Potom prečítajú nápis na rohožke a rozhodnú sa, či chcú vstúpiť :-)

Za prvými dverami nás čakajú ďalšie. Tie majú meno rozum. A nápis na rohožke nás varuje, že hlúpym, to sú tí, čo nepoužívajú rozum, je vstup zakázaný. Myslíte, že môžeme vstúpiť?

 • SN_11. Keď už sa pre vstup rozhodnú, vyberú si správny kľúč (premýšľanie).

Aby sme porozumeli, čo nám vo Svätom písme hovorí Boh, potrebujeme sa nad tým aj zamyslieť.  Jednoducho premýšľame a snažíme sa pochopiť, čo nám chce povedať. 

 • SN_12. Názov tretích dverí je srdce. Upozornite ich, že srdce na obrázku má aj nohy a svalnaté ruky.
 • SN_13. Kľúčom k dverám srdca je rozhodnutie.

Tretie dvere sú dvere srdca. Ale to kráča vždy ruka v ruke s rozumom. Kľúčom je rozhodnutie. Nestačí totiž aby sme porozumeli, musíme aj chcieť (srdce) a konať (ruky a nohy). Je to ako keď ti mamina niečo prikáže, počuješ ju, rozumieš čo chce, ale ak sa ti nechce a neurobíš to, tretie dvere, dvere srdca zostali zatvorené.

Byť pozorný, sústrediť sa na počúvanie a premýšľanie, premôcť svoju lenivosť a pohodlie…, proste otvoriť hociktoré z týchto dverí, je niekedy ťažké. Vieme ako na to (máme kľúče), ale niekdy nám chýba sila a vytrvalosť.

Dobrá správa je, že Ježiš nám dáva milosť, aby sme to zvládli. Ako učeníkom, keď  im otvoril myseľ, aby porozumeli písmu, a povedal im: „Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami.“

Modlitba

Pane, otvor nám ústa, aby sme velebili tvoje sväté meno; očisti nám srdcia od zbytočných, hriešnych a iných myšlienok; osvieť nám rozum a zapáľ srdcia, aby sme sa modlili dôstojne, pozorne a nábožne, a tak dosiahli milosť pred pohľadom tvojej božskej velebnosti. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Obrázky

 • https://www.canva.com
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=4913
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=8322
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=11321

Publikácie a pomôcky