Skúška správnosti

VIA-04. január

"Našli sme Mesiáša," hovorí s nadšením Ondrej svojmu bratovi. No keď nájdeš Mesiáša, to nie je len tak. Keď nájdeš päťdesiat centov, vieš, že si našiel päťdesiat centov. Ale keď nájdeš Mesiáša, nevieš isto, či si náhodou nenašiel len ďalšieho mesiáša

Musíš sa rozhodnúť. Zhromaždíš si na jednu kôpku všetky pre a na druhú všetky proti, a rozhodneš sa. Možno ani nie podľa veľkosti kôpok, ako skôr podľa závažnosti toho, čo ich tvorí. Rozhodneš sa, či uveríš, že je to Mesiáš, alebo len ďalší z mesiášov. To je prvý krok.

Za ním nasleduje druhý: skloníš sa pred tým, ktorému si uveril (Mesiáš), a odmietneš alebo poľutuješ toho, kto Mesiášom v skutočnosti nie je.

Vzápätí prichádza na rad tretí krok: Ideš a hovoríš všetkým: "Našli sme Mesiáša." Lebo to je vec, ktorú si nemôžeš nechať pre seba. Čo s tým tí druhí urobia, to je na nich. No pravdepodobne si spravia dve kôpky, pre a proti, a na jednu alebo druhú prihodia aj tvoju (ne)dôveryhodnosť. Potom sa rozhodnú, čomu uveria.

A teraz skúška správnosti.
1. Našiel si Mesiáša? Ak je tvoja odpoveď áno, postúp k bodu 2. Ak nie, nechcel by si ho pohľadať?
2. Ako si sa rozhodol? Uveril si mu a odovzdal si mu svoj život? Ak áno, prejdi k bodu 3. Ak nie, kľakni si a odovzdaj mu svoj život teraz. Môžeš povedať napríklad: "Ježiš, prijímam ťa ako svojho Mesiáša a Záchrancu. Ďakujem za spásu, ktorú mi prinášaš a odovzdávam ti celý svoj život. Amen." Potom prejdi k bodu 3.
3. Už si o tom niekomu povedal? Ak nie, tak už sa nezdržuj. Ak áno, ani tak sa nezdržuj, sú tu predsa ďalší, ktorí to potrebujú od teba počuť ;-)


Viac o obraze...

Publikácie a pomôcky