Rodinná katechéza / Semienka Božieho kráľovstva

Biblická katechéza / 11. nedeľa v Cezročnom období / rok B
 • Charakteristika: Slová sú ako zrnká – zdanlivo bezvýznamné, no s potenciálom k rastu. Semenami Božieho kráľovstva, ktoré sme povolaní rozsievať, sú dobré slová o Ježišovi (kerygma), dobré slová Ježišovi (modlitba) a dobré skutky pre druhých (dobročinnosť). 
 • Kľúčové slová: chvála, povzbudenie, dobré slovo, rast.
 • Na stiahnutie:

Evanjelium

 • Mk 4,26-34, SN_02-03.
Ježiš povedal zástupom: „S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme; či spí alebo vstáva, v noci či vo dne, semeno klíči a rastie a on ani o tom nevie. Zem sama od seba prináša úrodu: najprv steblo, potom klas a napokon plné zrno v klase. A keď úroda dozreje, hneď priloží kosák, lebo nastala žatva.“
A pokračoval: „K čomu prirovnáme Božie kráľovstvo alebo akým podobenstvom ho znázorníme? Je ako horčičné zrnko. Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi, ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre, takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky.“
V mnohých takýchto podobenstvách im hlásal slovo podľa toho, ako boli schopní počúvať. Bez podobenstva im ani nehovoril. Ale svojim učeníkom v súkromí všetko vysvetlil.

Katechéza

 • SN_04. 
Slová sú tak trochu ako semienka. Keď rozprávame, akoby sme ich okolo seba rozsievali. Napríklad Zuzka rozsieva okolo seba slová chvály. Často hovorí slová ako „ste skvelí“, alebo „dobre vyzeráš“, či „to sa ti naozaj podarilo“
Slová, ktoré rozsieva okolo seba Janka, už také milé nie sú. Hovorieva: „ste trápni“, „to bolo hlúpe“ a podobne. To veru nie sú slová chvály. 
Miško je večný pesimista. Stále okolo seba trúsi poznámky typu „to nezvládneme“, alebo „je to moc ťažké“, prípadne „nikdy sa nám to nepodarí“. Anička je úplný opak, tá každého povzbudzuje: „Spolu to dokážeme.“
A ešte je tu Jurko. Ten toho veľa nenarozpráva. No namiesto slov rozsieva úsmev a dobrú náladu. 
 • SN_05. 
Evanjelium hovorí, že slová sú ako zrnká. V čom sa im podobajú? Sú malé, bezvýznamné, nemajú žiadnu silu? Mohlo by sa to zdať.
 • TIP: K slovám v šesťuholníku vpravo deti priradia zo slov v strede, čo z nich vyrastie (spolu to dokážeme →sebaistota; ste skvelí → radosť; nezvládneme to → strach; ste trápni → hnev).
Ale slová sa na zrnko podbajú aj tým, že z nich môže niečo vyrásť. Zo slov chvály rastie radosť, zo slov povzbudenia sebaistota a podobne.
 • SN_06-07. Deti najprv doplnia chýbajúce písmená výrazu Božie kráľovstvo. Potom vyberajú druh zrnka (c) horčičné), ktoré je (a) najmenšie) zo všetkých. Nakoniec na poslednom šesťuholníku určia, ktoré zrnká sú horčičné. Riešenia sú na nasledujúcom snímku.
Ježiš dnes vlastne nehovorí o tom, že zrnko sa podobá slovám. Hovorí o niečom inom. Doplňte chýbajúce písmenká. 
Božie kráľovstvo sa podobá zrnku. Ale akému? a) pšeničnému, b) zrnku kávy, alebo c) horčičnému zrnku?
Božie kráľovstvo sa podobá horčičnému zrnku, ktoré je zo všetkých zrniek a) najmenšie, b) najsladšie, alebo c) najväčšie?

Semienka Božieho kráľovstva

 • SN_08.
Ako vlastne vyzerajú také semienka Božieho kráľovstva? Sú ich tri druhy: 1. Dobré slová, ktoré hovoríme o Ježišovi, 2. dobré slová, ktoré hovoríme Ježišovi, teda modlitba, a 3. dobré skutky, ktoré urobíme pre iných.

Každý z nás pozná veľa dobrých slov o Ježišovi. Napríklad „Ježiš ťa ľúbi.“ Alebo „Ježiš ťa neopustí.“ A samozrejme aj „Spoľahni sa na Ježiša.“ Poznáte aj nejaké iné dobré slová o Ježišovi, ktoré by ste mohli povedať iným a zasiať ich tak do ich sŕdc ako semienka Božieho kráľovstva? 
 • SN_09.
Kto chce vedieť viac dobrých slov o Ježišovi, mal by si otvoriť Bibliu. Tam ich nájde habadej.
 • SN_10. Deti môžu porozprávať, za koho sa modlievajú.
Ďalším semienkom, z ktorého rastie Božie kráľovstvo ako z vody, sú naše modlitby, teda dobré slová, ktoré hovoríme Ježišovi o druhých ľuďoch. Napríklad: „Ježiš pomôž Zuzke.“ Alebo „Ježiš opatruj Jurka. Chráň Mirku…“ 
 • SN_11.
No a po dobrých slovách prichádzajú dobré skutky. Niekto by sa mohol pýtať, ako spolu súvisí nejaký dobrý skutok a Božie kráľovstvo. Súvisia.
 • SN_12.
Aj keď sú naše dobré skutky a dobré slová len maličké a slabé, je v nich život. A Ježiš sa postará, aby priniesli bohatú úrodu.
 • SN_13.
Svet čaká na semienka Božieho kráľovstva, ktoré dnes zaseješ.


Obrázky

 • https://www.canva.com
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5005
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=8731
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=11399
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=11397

Publikácie a pomôcky