Rodinná katechéza / Starší brat

Biblická katechéza, 10. nedeľa v Cezročnom období, rok B
 • Na stiahnutie:

Úvod

 • SN_02. Spýtajte sa detí, koľko majú súrodencov, môžu ich vymenovať, jedináčikov sa spýtajte, či by chceli staršieho brata… Napokon im prezraďte, že všetci staršieho brata majú. Myslíme tým Ježiša, ktorý je naším starším bratom. Ale zatiaľ to netreba nijako vysvetľovať. Miesto toho prejdeme hneď k evanjeliu.

Evanjelium

 • Mk 3, 20-35. SN_03-04. 
Ježiš vošiel so svojimi učeníkmi do domu a znova sa zišiel toľký zástup, že si nemohli ani chleba zajesť. Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť, lebo hovorili: „Pomiatol sa.“
Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, hovorili: „Je posadnutý Belzebulom“ a: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov.“
On si ich zavolal a hovoril im v podobenstvách: „Ako môže satan vyháňať satana? Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstáť, a ak sa dom vnútorne rozbije, taký dom nebude môcť obstáť. Ak satan povstane proti sebe samému a je rozdelený, nemôže obstáť, ale je s ním koniec. Nik nemôže vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže, až potom mu vyplieni dom.
Veru, hovorím vám: Ľuďom sa odpustia všetky hriechy i rúhania, ktorými by sa rúhali. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpúšťa naveky, ale je vinný večným hriechom.“ Lebo hovorili: „Je posadnutý nečistým duchom.“
Tu prišla jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať. Okolo neho sedel zástup. Povedali mu: „Vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry.“
On im odvetil: „Kto je moja matka a moji bratia?“ Rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho, a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra, i matka.“

Katechéza

 • Prvá časť má podobu kvízu, v ktorom postupne odkrývame (doslova), kto je tým tajomným starším bratom. V druhej časti sa sústredíme na Ježišovu radostnú správu (nadpis evanjelia v lekcionári znie So satanom je koniec).

Starší brat

 • SN_05-11.
Poďme teraz spoločne odkrývať obrázok tajomného staršieho brata. Pomôže nám kvíz. Ale pretože ste počúvali evanjelium pozorne, nebude pre vás náročný.

1. Ježiš vošiel so svojimi učeníkmi do loďky, domu alebo do kostola?
2. Zišiel toľký zástup, že si nemohli ani zdriemnuť, dať si kávu, alebo sa najesť?
3. Ježiš si ich zavolal a hovoril im v podobenstvách, obývačke, alebo v kuchyni?
4&5. Ako môže satan vyháňať satana?
6&7. Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstáť.
8. Tu prišla jeho matka, teta, alebo kráľovná?
9. Ježiš povedal, že kto plní Božiu vôľu, je jeho brat, sestra, i matka.
 • SN_12.
Ale to je skvelá správa. Každý z nás má staršieho brata. A nie len tak nejakého obyčajného, pretože Ježiš je výnimočný.
 • SN_13-14.
Ale keď tvojím aj mojím bratom Ježiš, potom to znamená, že aj my sme navzájom bratia a sestry.

So zlým je koniec

 • SN_15. Deti si prezrú obrázok. Všetci stoja na otvorenej knihe Svätého písma. Znamená to, že dobrú správu o tom, že Ježiš je náš tajomný starší brat a že sme si navzájom bratmi a sestrami, poznáme z Písma. Zároveň je na obrázku naznačené, že zlo už nemá žiadnu moc, to sú tie dýky, ktoré ľuďom vyrazilo z rúk poznanie, že sme si bratmi a sestrami :-)
Sme bratia a sestry. A to znamená, že so Zlým je koniec, úplne prehral. Ak sa budeme k druhým správať ako k svojim najbližším a nie ako k cudzím alebo dokonca ako k nepriateľom, Zlý nebude mať vo svete šancu.

Obrázky

 • https://www.canva.com
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=8727
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=8728

Publikácie a pomôcky