Kto je Ježiš?

CR-10NEB

V dnešnom evanjeliu máme hneď tri názorové skupiny a každá má inú odpoveď. Sme na začiatku Ježišovej verejnej činnosti. Už uzdravil Petrovu svokru, aj ochrnutého a kopu iných v Kafarnaume, urobil zopár exorcizmov, očistil malomocného, povolal Léviho, ustanovil Dvanástich. Kam príde, všade predchádza povesť niekoho výnimočného. A kontroverzného. S farizejmi mal už zopár konfliktov kvôli sobote, počuli sme o tom minulú nedeľu. A Kafarnaumčanov takpovediac zdvihlo zo stoličiek, keď sa ukázalo, že zrejme má moc odpúšťať hriechy. Kto to je, že o sebe tvrdí, že má moc odpúšťať hriechy?

Kto je Ježiš? Jeho príbuzní to vedeli celkom presne, je to ich bratranec z prvého, druhého a neviem koľkého kolena, synovec, ujo, tesár z Nazareta. A keď počuli tie chýry, dospeli k celkom logickému záveru: zbláznil sa. Ako dobrí príbuzní ho vyhľadajú, aby mu pomohli. Škoda len, že si svoj záver urobili ešte predtým, ako ho videli v akcii. 

Kto je Ježiš? Už o ňom počuli aj v Jeruzaleme, aj v najvyšších náboženských kruhoch. Z hlavného mesta prišla špeciálna komisia zákonníkov, aby to vyšetrili. Jeden ešte predtým, než by Ježiša videl naživo, odpovedal na novinárske otázky: je posadnutý! "Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov." Druhý nechcel zostať pozadu: "Je posadnutý Belzebulom", hovoril. Treba povedať, že aj ich záver bol logický, i keď trochu unáhlený. Na niektoré diery v ich argumentácii Ježiš poukazuje v dnešnom evanjeliu.

Kto je Ježiš? Tretia skupina v celom príbehu mlčí. A tak nevieme, čo si myslia. Ale Ježiš o nich hovorí, že pretože plnia Božiu vôľu, sú jeho rodinou. Postupne sa dopracúvajú k viere, že Ježiš je Boží Syn, je Boh. Matúš aj Lukáš uchovali Ježišove slová: "Ak ja Božím Duchom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo." 

Kto je Ježiš? Jedna otázka, tri možné odpovede:
  • Psychicky chorý človek, ktorého treba poľutovať, pomôcť mu, ale nie poslúchať a uctievať.
  • Posadnutý alebo bohorúhač, ktorému sa treba otočiť chrbtom.
  • Alebo Boh, ktorý sa stal človekom. Ten, pred ktorým sa treba s úctou skloniť a vo všetkom ho poslúchnuť na prvé slovo?
Všetky tri odpovede sú logické, tá tretia je odpoveďou kresťanov. Upozorňujem, že vrátane tej druhej časti o úcte a bezpodmienečnej poslušnosti. 

Ktorá odpoveď je tvoja?

“Buď bol [Ježiš] klamár, ktorý tvrdil, že je Boh aj keď dobre vedel, že ním nie je. Alebo bol fanatik a šialenec, ktorý si mylne myslel, že je Bohom. A posledná možnosť je, že bol skutočne Pánom, tak ako to tvrdil.“ (Lewis, C.S., Hovory, s. 62-63).

Publikácie a pomôcky