Rodinná katechéza / Deň Turíc

Biblická katechéza, Turíce, rok B
 • Na stiahnutie:

Evanjelium

 • Jn 15,26-27;16,12-15; SN_02.
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku. Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám.“

Katechéza

 • SN_03. Rozhovor o ľuďoch na obrázku, čo vieme o nich povedať (kuchárka, poštárka, otec s dieťatkom, murári, technik…). Čo majú spoločné? Nemajú radosť, sú smutní, niečo ich trápi… Každý z nich má svoje trápenie.
 • SN_04-07. Podľa obrázkov v bublinách sa deti pokúsia uhádnuť, čo tých ľudí trápi.
Kuchárka rada varí, ale stále musí myslieť na kopy špinavého riadu.
Poštárka má svoju prácu rada, rada spoznáva nových ľudí a stretá sa s tými starými. Ale celé dni, za každého počasia, chodí na tom starom bicykli. S tou ťažkou taškou, plnou listov a účtov za elektrinu. Ale najhoršie sú tie psy, čo na ňu brešú… 
Na druhej strane chlapec na invalidnom vozíku by dal neviem čo, keby mohol chodiť. Alebo bicyklovať. A kto vie, na čo myslí ten ocko. A dieťatko…

Mechanik má plnú hlavu práce, každý deň, stále dookola, len samé pokazené veci. A on aby to všetko opravoval. 

Murár by bol radšej niekde na dovolenke. A jeho pomocníčka trochu závidí tým, ktorí sú práve doma. 

Veru, nikto z nich nie je spokojný. 

 • SN_08. Doplňovačka. Deti doplnia chýbajúce slová z textu prvého čítania (Turíc, Duch Svätý, Duch).
 • SN_09.
Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Všetkých naplnil Duch Svätý, zjavili sa ohnivé jazyky, bolo počuť hukot z neba a učeníci začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. Tak tomu bolo pri tom prvom zoslaní Ducha Svätého. Tak to bolo pred 2000 rokmi.

Dnes je to podobné. Síce bez hukotu vetra, ohnivých alebo cudzích jazykov, ale Duch Svätý stále mení ľudí a robí z nich kresťanov. 
Kresťania z nášho obrázku síce nehovoria inými jazykmi, ale Duch Svätý ich učí premýšľať iným spôsobom.
 • SN_10.
A tak kuchárka už nemyslí len na to, že zase treba umývať riad. Duch Svätý ju učí myslieť hlavne na ľudí, pre ktorých pripravuje jedlo.
Poštárka už nemyslí len na svoje boľavé nohy, ale sústreďuje sa hlavne na ľudí, ktorým prináša dobré správy. 
A murári? Tí už nemyslia na ťažkú drinu, ale na nový dom, ktorý stavajú a na rodinu, čo v ňom bude bývať.
 • SN_12. Podobne môžete pokračovať s ďalšími postavami. Napríklad: vozíčkar myslí na to, ako bude maľovať obrazy pre iných, technik premýšľa, ako poslúžiť ľuďom. Ocko uvažuje, ako najlepšie vychovať svojho syna… 
 • SN_13.
Keď prišiel Duch Svätý, nezjavil sa v podobe hukotu z neba alebo ohnivých plamienkov. A predsa vieme, že Duch Svätý prišiel. Vidno to na ich tvárach. Na tom, že myslia viac na druhých. Že spolu tvoria rodinu kresťanov.

A čo tvoja tvár? Ako vidno na tebe, že si prijal Ducha Svätého?

Obrázky

 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=8702
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=8703

Publikácie a pomôcky