Rodinná katechéza / Pamätaj na meno

Biblická katechéza / 7. veľkonočná nedeľa / rok B

 • Na stiahnutie:

Evanjelium

 • Jn 17,11b-19. SN_02.

Ježiš pozdvihol oči k nebu a modlil sa: „Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my. Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo Písmo. 
Ale teraz idem k tebe a toto hovorím na svete, aby mali v sebe moju radosť – a úplnú. Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta.
Posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta a pre nich sa ja sám posväcujem, aby boli aj oni posvätení v pravde.“

Katechéza

 • SN_03. Katechézu uvedieme príbehom.

Príbeh

 • TIP: Možno bude mladším deťom treba vysvetliť, čo je to internát, prípadne sa pristaviť pri význame mien.

Aďo je už stredoškolák, je september a on prvý krát odchádza na internát. Je trochu v strese, predsa len ešte nikdy na internáte nebýval. A obavy má aj jeho rodina, doteraz boli všetci spolu každý deň. A tak ho idú odprevadiť: ocko, mamina, starší brat Peter a Miška, tá je prváčka. 
Zaviezli Aďa na internát do mesta, vzdialeného asi hodinu cesty autom. Všetko si poprezerali, Miške sa internát veľmi nepáčil. 
Keď prišiel čas rozlúčky, Andrejovi trochu zovrelo žalúdok. Videli to na ňom. A každý mu chcel povedať niečo milé.
„Pamätaj na svoje meno“, povedal mu ocko. „Drž sa svojho mena, buď statočný.“ To znie trochu tajomne. Ale Andrej vie, že jeho meno pochádza z gréckeho slova Andreas, čo znamená odvážny alebo statočný.
Mamina statočne premáhala slzy. Veľa toho nepovedala. Ale urobila Aďovi krížik na čelo a povedala krátku modlitbu: „Bože, požehnaj a ochraňuj nášho Andreja.“ 
Peter, starší brat, bol nad vecou. Ale aj on chcel brata povzbudiť. Tak ho s úsmevom chlapsky plesol po ramene a povedal mu: „Poriadne sa uč a vráť sa múdrejší a lepší.“ 
Miška nepovedala nič, pretože ronila krokodílie slzy. Ale silno brata objala.

Meno, požehnanie, rast

 • TIP: Nasleduje krátky rozbor príbehu. Sústredíme sa na slová, ktoré pri rozlúčke hovoria Andrejovi jeho blízky. Podobné slová neskôr odkryjeme aj v Ježišovej modlitbe za učeníkov.

 • SN_04. Deti najprv doplnia meno chlapca (Andrej) a potom význam jeho mena (odvážny, statočný). Môžete sa krátko pristaviť pri význame ich mien, ale nie je to podstatná časť katechézy.
 • SN_05. Treba doplniť modlitbu matky z príbehu: Prosím ťa, Pane, o ochranu a požehnanie pre Andreja.
 • SN_06. Chýbajúce písmená bratových slov doplnia podľa farieb a písmen mena Andrej (múdrejší a lepší).

Ježišova modlitba pri rozlúčke

 • SN_07.

Slová, ktoré sme počuli v dnešnom evanjeliu, sú Ježišovou modlitbou pri poslednej večeri. Ježiš vedel, čo ho čaká. A aj o tom učeníkom povedal. Trochu o tom premýšľali. Ale veľa nepochopili.

 • SN_08-09. Podľa obrázkov v bublinách rozprávajú deti o tom, čo Ježiš hovoril učeníkom pri poslednej večeri. Hovoril im o ukrižovaní a umučení (kríž, bič, tŕňová koruna), o pochovaní, zmŕtvychvstaní a o nanebovstúpení. 

Ale pretože mu učeníci ešte celkom nerozumeli, hovoril hlavne k Nebeskému Otcovi. A tak ako sa Aďova mama modlila k Pánovi za svojho syna, Ježiš v modlitbe prosil za svojich učeníkov. Pozrime sa, o čo prosil Nebeského Otca.

 • SN_10. Doplnenie Ježišovej prosby: Zachovaj ich vo svojom (b) mene. Pripomeňte príbeh (otec povzbudzoval syna, aby pamätal na význam svojho mena).

Aké meno tu má Ježiš na mysli? Myslím, že to, ktoré sme všetci dostali pri krste, meno kresťan. Ježiš prosí za učeníkov, aj za nás, aby sme zostali verní tomuto menu.

 • SN_11. Chýbajúce slovo: Prosím, aby si ich (c) ochránil pred Zlým. Pripomeňte prosbu mamy z príbehu. Nemôže Andreja chrániť, kým je na internáte, tak prosí Boha, aby ho ochraňoval. Pripomeňte nanebovstúpenie Pána.

Ježiš vie, že po zmŕtvychvstaní odíde do neba. A preto prosí Nebeského Otca, aby aj po jeho odchode, chránil učeníkov a nás všetkých.

 • SN_12. Chýbajúce slovo: (a) Posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda.

Peter, starší brat, povzbudzoval Andreja, aby sa vrátil múdrejší a lepší. Ježiš prosí za učeníkov a za všetkých kresťanov, aby sme sa stali svätými. To sa trochu podobá.

 • SN_13.

Máme tu tri veci, ktoré Ježišovi najviac ležia na srdci: Aby sme boli verní menu kresťan, aby sme boli chránení pred Zlým a aby sme sa každý deň stávali viac svätými. To si Ježiš želá pre nás, za to sa modlí. A o to sa máme snažiť aj my: Pamätaj na meno kresťan, chráň sa pred zlom a buď svätý.

 • SN_14.

A podobne, ako keď Ježiš vystúpil do neba, jedného dňa aj ty prejdeš nebeskou bránou. A potom začne skutočný život.

Obrázky

 • https://www.canva.com

Publikácie a pomôcky