Rodinná katechéza / Výnimočný deň

Biblická katechéza, 9. nedeľa v Cezročnom období, rok B
 • Charakteristika: O výnimočnom dni menom nedeľa, o tom, v čom je nedeľa odlišná od ostatných dní a o tom, čo s ňou môžeme urobiť.
 • Na stiahnutie:

Úvod

 • SN_02-03. Podľa obrázkov deti pomenujú výnimočné dni (Vianoce, Veľká noc, narodeniny, meniny, krst, prvé sväté prijímanie, birmovka, sobáš). Môžu pridať aj svoje vlastné výnimočné dni.
Poznáte nejaké výnimočné dni? Pomenujte ich podľa obrázkov. 
V evanjeliu budeme počuť od dni, ktorý bol a dodnes je výnimočný pre všetkých židov. Pozorne počúvajte, aby ste uhádli jeho meno.

Evanjelium

 • Mk 2, 23-28. SN_04. 
V istú sobotu kráčal Ježiš cez obilné pole. Jeho učeníci cestou začali trhať klasy. Farizeji mu povedali: „Pozri, prečo robia v sobotu, čo neslobodno?“
On im odvetil: „Nikdy ste nečítali, čo urobil Dávid, keď bol v núdzi a keď bol hladný on i jeho družina? Ako vošiel za veľkňaza Abiatara do Božieho domu a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť nik, iba kňazi, a dal aj tým, čo boli s ním?“
I povedal im: „Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu. A tak je Syn človeka pánom aj nad sobotou.“

Katechéza

 • SN_05. Z písmen poskladajú názov dňa, výnimočného pre židov (sobota). Obrázky napovedajú, prečo je to deň výnimočný (svet bol stvorený za šesť dní, v siedmy, v sobotu, Boh odpočíval). A v desatore prikázal židom, aby mu tento deň zasvätili. O to ide aj v dnešnom evanjeliu.
 • SN_06. Deti vyberú správnu odpoveď (C).
Farizeji sa pýtali Ježiša, prečo robia jeho učeníci v sobotu to, čo neslobodno. Učeníci cestou začali trhať klasy. Prečo to farizejom prekáža?
To, čo robili učeníci, nebola krádež. V tom čase si mohli chudobní, keď boli hladní, natrhať klásky obilia z poľa bohatších. A sobota ani nebola pôstny deň. No bola dňom sviatočným a vtedy platil prísny zákaz práce. A farizeji považovali za prácu aj to, čo robili učeníci.
 • SN_07. Obrázky: dlhší spánok, výlet, upratovanie, spoločná hra.
My sme kresťania a naším sviatočným dňom je nedeľa, pretože v nedeľu vstal Ježiš z mŕtvych. Ale aj sobota je trochu iná ako ostatné dni. V sobotu často robíme to, na čo v iné dni nemáme dosť času. Nechodíme do školy, na to je celý týždeň. Väčšina dospelých v sobotu nechodí ani do práce, niektorí ale majú také zamestnanie, v ktorom treba pracovať aj cez víkend.
Takže v sobotu máme čas na veci, na ktoré od pondelka do piatku moc času nie je. Na čo si našli čas ľudia na našich obrázkoch? A čo robíš v sobotu ty také, na čo inokedy čas nie je?
 • SN_08. Deti podľa obrázkov určia, na čo je nedeľa tým najlepším dňom. Obrázky: kostol, čítanie Svätého písma, návšteva, navštívenie chorého.
Pre nás kresťanov je najvýnimočnejším dňom v týždni nedeľa. V nedeľu máme oveľa viac času, ako od pondelka do piatku (nechodíme do školy), ba aj viac času ako v sobotu. Pretože v nedeľu nepracujeme, robíme len to, čo je naozaj nevyhnutné. Nekazíme si sviatočný deň tým, čo môžeme urobiť aj inokedy. 
A tak máme nedeľu vyhradenú pre to, na čo v týždni nemáme času dosť, alebo sa na to nedokážeme kvôli iným povinnostiam dosť sústrediť.
Nedeľa je skvelý deň na to, aby sme prišli na svätú omšu. Môžeme prísť samozrejme aj v iný deň, ale v nedeľu sa zídeme všetci, bez náhlenia a únavy. 
Nedeľa je výborný deň aj na to, aby sme sa započúvali do Svätého písma, Biblie. Nemusíme ísť do školy, ani robiť milión úloh (teda ak sme si ich nenechali na poslednú chvíľu), takže máme v hlave miesto na čítanie Božieho slova.
Je to výborný čas na návštevy, pretože v nedeľu sú všetci zaručene doma. Alebo na návštevy u chorých, tí sa nedele určite nevedia dočkať.
 • SN_09.
Nedeľa je skutočne výnimočný deň. A ako taký ho môžeme celý darovať Bohu. Pouvažujte, ako vyzerá nedeľa, darovaná Pánovi.

Obrázky

 • https://canva.com
 • https://catequesexpress.blogspot.com/2016/01/evangelho-do-dia-26012016.html

Publikácie a pomôcky