Rodinná katechéza / Vinič a ratolesti

Biblická katechéza, V. veľkonočná nedeľa, rok B
 • Kľúčové slová: vinič, ratolesti, spojenie s Ježišom.
 • Na stiahnutie:
  • Metodika a pracovný list (PDF)
  • Prezentácia (PPTX, CANVA)
  • Staršia verzia (2021)

Úvod

 • TIP: Nechajte deti prezrieť si prvý obrázok (SN_02). Spoločne uvažujte, prečo je chlapec na obrázku smutný. Potom im ukážte druhý obrázok (SN_03). Tento chlapec naopak pôsobí veľmi spokojným dojmom. Na ďalšom snímku (SN_04) ich máme spolu. Deti hľadajú spoločné črty a rozdiely. Napríklad: smutný/veselý, suchá/zelená ratolesť, sivé/biele oblečenie, žiadne/bohaté ovocie. Je to ten istý, alebo sa jedná o dvoch rôznych chlapcov? Ak máte dostatok času, môžu deti vytvoriť ich príbeh. Veľa pritom zaváži, ktorý obrázok je prvý a ktorý druhý.
Obaja chlapci patria do evanjeliového rozprávania, ktoré si o chvíľu prečítame. Pozorne počúvajte, dúfam, že ich tam objavíte.

Evanjelium

 • Jn 15,1-8. SN_05-06.
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal.
Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.
Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria. Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to. Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.“

Katechéza

 • TIP: Po evanjeliu sa opäť detí spýtajte na dvoch chlapcov (SN_07). Deti vysvetlia, kde o nich hovorí. Podľa obrázkov (SN_08) doplnia citát: „Ja som vinič, vy ste ratolesti“ a vyberú, ktorý z nich je ratolesťou. Ratolesti sú samozrejme obaja. 
 • SN_09. Ježiš hovorí o sebe, že je pravý vinič. Niektorým deťom treba vysvetliť, čo je to vinič a čo ratolesti
Ježiš sa prirovnáva ku stromu či kríku, na ktorom rastú strapce hrozna. No strom nemá len kmeň (Ježiš), ale aj konáre a vetvičky (ratolesti). To sme my, ktorí sme spojení s Ježišom, kresťania.
 • SN_10. Deti doplnia chýbajúce slovo (ovocie); určia, ktorý z chlapcov je s Ježišom spojený a ktorý nie a vysvetlia, aké ovocie má Ježiš na mysli (SN_11). 
Vinič sa nepestuje ako okrasný strom a ani jeho drevo sa nedá veľmi využiť. Ľudia ho pestujú kvôli ovociu, strapcom hrozna. Ovocím nášho života je dobro, ktoré robíme.
 • SN_12. Deti určia, o ktorom z chlapcov citát hovorí.
Ježiš nám dáva silu konať dobro podobne, ako dáva strom konárikom silu priniesť ovocie. Ak sme s ním spojení, posilňuje nás. A naopak každým hriechom sa od neho oddeľujeme. Tak, ako ten prvý chlapec. Sivé oblečenie tu symbolizuje hriech. Vybral si zlo a akoby sa odlomil od Ježiša. Dobrá správa je, že Ježiš nás rád prijme späť. 
 • Úloha pre malú skupinu (SN_13). Každý si vyberie jednu postavičku so strapcom, napíše svoje meno a nalepí ju na obrázok Ježiša. Za každý dobrý skutok si počas týždňa vymaľuje jednu bobuľku strapca. Ďalšie úlohy v pracovnom liste. Tam je postavička so srdcom už nalepená.

Obrázky

 • https://www.canva.com
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9991
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9992

Publikácie a pomôcky