Rodinná katechéza / Chceli vidieť Ježiša

 • Charakteristika:
  V evanjeliu Piatej pôstnej nedele stretáme ľudí, ktorí chcú vidieť Ježiša. Ich k Ježišovi cesta vedie cez Filipa a Ondreja. Ale pokračuje ďalej, na Kalváriu, do Getsemanskej záhrady, ku zmŕtvychvstaniu. Hlavná cesta k Ježišovi vedie cez kríž.
 • Kľúčové slová: Gréci, Filip, Ondrej, vidieť Ježiša, kríž
 • Na stiahnutie:
  • Metodika a pracovný list (PDF)
  • Prezentácia (PPTX, CANVA)
  • Staršia verzia katechézy (2021)

Evanjelium

 • Jn 12,20-33. Prezentácia SN_02-03.

Niektorí z tých, čo sa cez sviatky prišli klaňať Bohu, boli Gréci. Pristúpili k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy, a prosili ho: „Pane, chceli by sme vidieť Ježiša.“ Filip šiel a povedal to Ondrejovi. Ondrej a Filip to išli povedať Ježišovi.
Ježiš im odpovedal: „Nadišla hodina, aby bol Syn človeka oslávený. Veru, veru, hovorím vám: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec.
Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? Otče, zachráň ma pred touto hodinou? Veď práve pre túto hodinu som prišiel. Otče, osláv svoje meno!“ A z neba zaznel hlas: „Už som oslávil a ešte oslávim.“ Zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril, že zahrmelo. Iní vraveli: „Anjel s ním hovoril.“ Ježiš povedal: „Nie kvôli mne zaznel tento hlas, ale kvôli vám. Teraz je súd nad týmto svetom, teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von. A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe.“ To povedal, aby naznačil, akou smrťou zomrie.

Katechéza

 • TIP: Katechézu uvedieme opakovaním evanjelia predchádzajúcej nedele. Zdôrazní sa tak spoločná črta – v oboch rozprávaniach ide o ľudí, ktorí chceli vidieť Ježiša.

Opakovanie

 • SN_04. Odpoveď: C) Nikodém.

V evanjeliu sme počúvali o nejakých ľuďoch, ktorí chceli vidieť Ježiša. Niečo podobné sme čítali v evanjeliu aj minulú nedeľu. Ako sa volal človek, ktorý chcel vidieť Ježiša, preto ho tajne navštívil?

 • SN_05. Odpoveď: A) Prišiel v noci.

Nikodém nechcel, aby niekto vedel, že navštívil Ježiša. Čo urobil, aby zostal v utajení? 

 • SN_06. Odpoveď: C) Že sa musí znova narodiť.

Čo sa Nikodém dozvedel od Ježiša?

 • SN_07. Sumár správnych odpovedí.

Gréci

 • SN_08. Pokračujeme aktuálnou staťou a trojicou otázok (ďalšie snímky): Odkiaľ prišli, koho oslovili a čo sa dozvedeli.
 • SN_09. Tí, ktorí prišli na sviatky a hľadali Ježiša, boli Gréci. V pozadí za nimi vidno, že ich cesta vedie z prístavu (loďka).
 • SN_10. S prosbou, že chcú vidieť Ježiša, sa obrátili na Filipa. Ten o tom išiel povedať Ondrejovi. A spolu zašli za Ježišom. Inak Filip a Ondrej sú grécke mená :-)
 • SN_11. Tu deti odpovedajú na otázku, čo sa Gréci dozvedeli od Ježiša. Evanjeliová odpoveď je C), nadišla hodina, aby bol Syn človeka oslávený. Ale správne sú v tomto prípade všetky tri, k tomu sa dostaneme pri ďalšom snímku.

Hlavná cesta

 • Značka (SN_12). Porozprávajte sa deťmi o dopravnej značke na obrázku. Podobná značka upozorňuje vodičov na križovatku a na to, ktorá cesta je hlavná. Ale na tejto značke vidíme ukrižovaného Ježiša. Cesta. Potom ich upozornite na cestu. Odkiaľ a kam vedie? 
 • Križovatka (SN_13). Onedlho sa všetci ocitnú na križovatke a budú sa musieť rozhodnúť, či budú pokračovať ku krížu (rovno) a hrobu (vpravo), alebo sa dajú vľavo a pôjdu čo najďalej od kríža a hrobu. Značka ukazuje jasne, ktorým smerom treba ísť, ak chcú vidieť Ježiša (rovno, hlavná cesta).
 • TIP: Tu môžete deťom pripomenúť, že onedlho budeme sláviť Veľkú noc. Krátko môžete porozprávať o tom, cesta z kríža vedie do hrobu. Ale tam Ježiš nezostal, na tretí deň vstal z mŕtvych a je oslávený (slovo z úlohy).

Filip a Ondrej

 • SN_14. Diskutujte s deťmi o tom, čo by urobili, keby sa ocitli na mieste Filipa a Ondreja, teda keby ich niekto oslovil, že chce vidieť Ježiša alebo chce niečo vedieť o Ježišovi.
 • SN_15. Zakončite tým, že deti rozprávajú, kde všade možno vidieť Ježiša a čo všetko o ňom vedia.

Obrázky

 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&temi=%23quaresima2015fano

Publikácie a pomôcky