Slovesá

Pôst-03ŠT

Fascinuje ma, že Boh to s nami nevzdáva. V prvom čítaní počúvame poučenia, ktoré vlastne adresoval Jeremiášovi a ktorými ho pripravoval na poslanie. 
Boh Jeremiášovi hovorí, že dal ľuďom prikázanie. Charakterizuje slovesami počúvať a kráčať:
Ďalej mu vysvetľuje, že ľudia nie len že nepočúvali a nekráčali, ale robia doslova natruc. Takže nestačia dve, ale treba hneď štyri slovesá:
A konštatuje, že nech posiela koľkokoľvek prorokov, táto vec sa veľmi nemení, ba s každou generáciou je to stále horšie a horšie: "Posielal som vám mnohých svojich sluhov, prorokov..., no nepočúvali ma, nenaklonili si ucho, zatvrdili si šiju a robili horšie ako ich otcovia."

Nenecháva Jeremiáša na pochybách: "A ak im aj povieš všetky tieto veci, nebudú ťa počúvať. Ak na nich zavoláš, neozvú sa ti." A napriek tomu Jeremiáša pošle. A on ide.

Ježiš je v tomto ako Jeremiáš. Tým, čo hľadajú zámienku, aby mu "nemuseli" veriť, nepomôže ani keď zatočí s nemým duchom. Vždy si niečo vymyslia. Pokojne ho obvinia aj zo zmluvy s diablom: "Mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov." 

Ale Ježiš to nevzdá. Inšpiratívne, že?
 

Publikácie a pomôcky