Rodinná katechéza / Vystúp, počúvaj

Biblická katechéza, II. pôstna nedeľa, rok B
 • Charakteristika: Súčasťou pôstnej obnovy je vystúpenie na vrch (hľadanie samoty, vytvorenie priestoru pre Božie slovo) a počúvanie Božieho Syna, ktorý hovorí v evanjeliu.
 • Kľúčové slová: vrch Tabor, počúvať, evanjelium
 • Na stiahnutie:

Úvod

 • SN_01.
Pôstne obdobie je časom obnovy, rekonštrukcie. Nebudeme opravovať cesty, ale seba. Prvá značka nám pripomína, koľko máme času na obnovu, 40 dní. O druhej značke, tej, ktorú Ježiš drží v ruke, sme sa rozprávali pred týždňom.
 • SN_02. Deti vyberú príkazy, ktoré patria ku značke STOP. Je dôležité, aby si zapamätali čísla odpovedí a ich poradie, neskôr ich budeme potrebovať (SN_04, to deti zatiaľ nemusia vedieť). Môžete ich zapísať, alebo určiť každé číslo inému dieťaťu na zapamätanie. Výsledný kód: 1-3-6-9-10.
Podobnú vídavame pri ceste. Čo táto značka hovorí šoférovi auta? Hovorí mu, aby pri nej na chvíľu zastavil auto (1) a rozhliadol sa (3) na všetky strany (6,10) a pripomína mu, aby bol opatrný (9). 
 • SN_03. Deti určia, v čom je Ježišova značka iná (púšť), potom jej význam porovnáme s významom klasickej stopky.
Ježišova značka STOP je trošku iná, pretože nám pripomína púšť. A pôst. Ale majú aj veľa spoločného: V pôstnom období sa máme zastaviť a pozorne rozhliadnuť. Pamätáte si evanjelium minulej nedele? V púšti sa motali okolo Ježiša zloduch (diabol), divá zver a anjeli. Tí poslední mu posluhovali. Koho si budeme všímať? Rozhliadni sa a všímaj si to, čo je dobré. A, samozrejme, buď opatrný.
 • SN_04. Tu použijeme náš číselný kód. Deti nájdu písmená, ku ktorým sú priradené čísla 1-3-6-9-10. Zložia slovo Tabor (názov vrchu je správne bez dĺžňa). 
Dnes nás evanjelium zavedie na miesto, ktoré sa volá Tabor. Počúvajme evanjelium aby sme zistili, kde to vlastne je.

Evanjelium

 • Mk 9,2-10, prezentácia SN_05-06.
Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána a len ich vyviedol na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil. Jeho odev zažiaril a bol taký biely, že by ho nijaký bielič na svete tak nevybielil. A zjavil sa im Eliáš s Mojžišom a rozprávali sa s Ježišom.
Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Rabbi, dobre je nám tu. Urobme tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Lebo nevedel, čo povedať; takí boli preľaknutí. Tu sa utvoril oblak a zahalil ich. A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho.“ A sotva sa rozhliadli, nevideli pri sebe nikoho, iba Ježiša. Keď zostupovali z vrchu, prikázal im, aby o tom, čo videli, nehovorili nikomu, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych. Oni si toto slovo zapamätali a jeden druhého sa vypytovali, čo znamená „vstať z mŕtvych“.

Katechéza

 • TIP (SN_07-08): Ježiš vzal so sebou učeníkov na miesto, ktoré sa volá Tabor. Diskutujte o otázkach: 1. Ktorí učeníci to boli? (Peter, Jakub, Ján, odpovede sú v nominatíve). 2. Čo je to za miesto ten Tabor? (vrch) 3. Prečo sú na obrázku len dvaja? (Otestujte deti, či si to všimnú. Jánovu neprítomnosť môžete vysvetliť nejakou historkou, napríklad tým, že bol zadýchaný a ešte nedorazil na vrchol). 4. Prečo tam nie sú ostatní učeníci? (Nevieme. Možno ich Ježiš nezavolal, možno neboli práve s ním. A možno sa im len, na ich škodu, nechcelo.)
Pôst-02NEB-Prez od používateľa DKU DCZA
 • TIP (SN_09-10): Predtým ako sa pustíme do doplňovačky diskutujte o značke. Tá hovorí, že treba niečo robiť. Pokračujte tým, koho videli učeníci na vrchu (Ježiš, Mojžiš, Eliáš). Potom sa sústredíme na návrh Postavme tri stánky. Deti doplnia číslo tri (počet učeníkov) a podľa obrázku slovo stánky. Nakoniec určia, ktorý z učeníkov stavanie stánkov navrhol (Peter).
 • SN_11.
Na obrázku máme ďalšiu značku. Podobné bývajú pri ceste a hovoria vodičom, kam môžu ísť, či rovno, vľavo alebo vpravo. Ale táto je trochu iná. Neposiela nás dopredu alebo trebárs doľava, ale hore. Šípka smeruje medzi oblaky. A ešte je tu jedna zvláštnosť: šípka ukazuje na žltý trojuholník. Trojuholník je symbolom Boha – Otca, Syna a Ducha Svätého. Takže tá značka nám vlastne hovorí, aby sme s smerovali k Bohu.
Keď Peter, Jakub a Ján vyšli s Ježišom hore na vrch, počuli tam Boží hlas, ktorý hovoril o Ježišovi: „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho!“ 
 • SN_12.
V pracovnom liste nájdete pomôcku na počúvanie Ježišovho hlasu v evanjeliu.  Ježiš k nám hovorí cez evanjelium. Štyria evanjelisti, Matúš, Marek, Lukáš a Ján napísali štyri evanjeliá, v ktorých zhromaždili Ježišove slová. Tak sa to, čo Ježiš robil a učil, zachovalo už 2000 rokov.
 • SN_13. Väčším deťom vysvetlite, že každé evanjelium (kocka č. 1) je rozdelené na kapitoly (kocka č. 2) a každá kapitola na verše (kocky č. 3-4). Nie vždy vám takto vybrané verše musia dávať zmysel, ale to neznamená, že to nemôže byť Slovo, ktoré je určené pre vašu rodinu. Veď kto vie, čo je náhoda a čo Pánovo riadenie?
Pomocou kociek si môžete počas týždňa vyberať ďalšie verše alebo state na čítanie. Pomodlite sa modlitbu na najväčšej kocke a rozhodnite sa počúvať Ježiša, milovaného Syna Nebeského Otca. Hoďte kockou a nalistujte si príslušné evanjelium. Potom hoďte menšou kockou a nalistujte niektorú z prvých šiestich kapitol. A napokon hoďte kocky 3 a 4 a prečítajte si verše, ktoré určila „náhoda“.  

Obrázky

 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&temi=%23quaresima2015fano

Publikácie a pomôcky