Počúvajte ho

Pôst-02NEB

Uvažoval som nad slovami z neba. Alebo, ak chcete, z hory premenenia: "Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho!" Premýšľal som, kde všade zaznieva Ježišov hlas, kde potrebujeme zbystriť sluch. V mysli sa mi vynoril obraz flámskeho maliara Pietera Brueghela mladšieho. Obraz sa volá Sedem skutkov milosrdenstva.


Je to celkom pekná kopa slovies: duchovné milosrdenstvo - radiť, tešiť, posilňovať, odpúšťať, trpezlivo znášať; telesné milosrdenstvo - sýtiť, ujímať sa, obliekať, navštevovať, pochovávať. A aby sme si nemysleli, že to je všetko, katechizmus dodáva, že sú to najmä tieto skutky.

Ale späť k obrazu. A k hlasu, ktorý máme počúvať. Ježiš nás povzbudzuje počúvať hlas hladujúcich. On dokonca s hladujúcimi stotožňuje. Hlad má, samozrejme, mnoho podôb, nie len tú telesnú. Napríklad taký hlad po vypočutí, dobrom slove, povzbudení, pochvale...


Keď sa pozrieme na náš obraz, hneď vieme, ako to robiť. Tí kresťania, ktorí na obraze sýtia hlad hladujúcich, sa na to pripravili (to nám hovoria tie plné koše chleba). Vychádzajú v ústrety chudobným, to vidíme na tom mužovi, ktorý ide s chlebmi medzi nich. A pozerá sa stále ďalej. Alebo tá žena, ktorá naťahuje ruky, aby dosiahla ku všetkým. Vyzerá to ako paradox, totiž tí rozdávajúci sa snažia viac, ako tí hladní. Aj to je inšpiratívne. A nerobia rozdiely medzi hladnými. Totiž niektorí z nich sú mrzáci a žobráci. Ale sú tam aj takí, čo prišli ako na hotové, dokonca s košíkom, pomoc berú ako samozrejmosť. Jeden z tých chudákov je asi pomätený, topánky nosí na rukách a nohy na chrbte. Alebo je postihnutý?
  • Načúvaj hlasu hladujúcich a sýť hlad. Priprav sa, vychádzaj v ústrety, buď iniciatívny, nerob rozdiely.

Podobne ako s hladujúcimi je to aj so smädnými. Has smäd vo všetkých jeho formách, telesných i duchovných. Ale predtým sa započúvaj do hlasu smädných, aby si vedel, čo naozaj potrebujú.


Páči sa mi tá "burza šatstva" na obraze. Pripomína to naše poslanie chrániť dôstojnosť každého človeka. Každého. Sprevádzať bratov a sestry vtedy, keď si zobliekajú starého človeka a obliekajú si Krista. 
  • Načúvaj hlasu tých, ktorých dôstojnosť je potrhaná a pošpinená a obleč ich nahotu.

Ďalšie sloveso je navštevovať. Napríklad tých, čo sú rôznym spôsobom a z rôznych dôvodov obmedzení v slobode. Na obraze máme väzňov na pranieri, nohy majú v klade, sú všetkým na očiach, aby mohol každý okoloidúci po nich hodiť nejaký ten kameň, hnilú zeleleninu, pokazené vajíčko, ale aspoň pohŕdavý pohľad. To sú tí, ktorých trestom je pohŕdanie druhými. A potom sú tam tí, čo tisnú tváre k zamrežovanému okienku. Ich trestom je izolácia.
  • Načúvaj hlasu tých, ktorými ľudia pohŕdajú. Tých, čo sú, z akéhokoľvek dôvodu, izolovaní. Aj o nich hovorí hlas z neba: "Počúvajte!" 
Aj choroby majú mnoho podôb. A aj cez nich k nám hovorí Kristus: "Bol som chorý a navštívili ste ma."


Ďalší detail obrazu nás povzbudzuje urobiť miesto tým, s ktorými už nikto nepočíta. Všimnite si obraz nad dverami muža, ktorý prijíma k sebe pútnikov :-) Tá postava v strede je určite Kristus.
A úplne vzadu máme dvoch mužov, ktorí prejavujú posledný skutok milosrdenstva: pochovávajú mŕtveho.
  • Načúvaj hlasu tých, čo sú na ceste. Tých, s ktorými sa "normálne" nepočíta. Aj v nich hovorí Kristus. "Počúvajte ho!" 

Publikácie a pomôcky