Rodinná katechéza / Zastav sa a hľadaj

Biblická katechéza, I. pôstna nedeľa, rok B
 • Charakteristika: Katechéza je uvedením do pôstneho obdobia, ktoré prepojíme s Ježišovým pobytom na púšti. Vyzdvihneme pôstne obdobie ako príležitosť zastaviť sa a sústrediť sa na to, čo je dôležité.
 • Kľúčové slová: púť, pôst, pokušenie, anjel
 • Na stiahnutie:

Úvod

 • SN_01
V stredu, hovoríme jej Popolcová streda, sa začalo pôstne obdobie. Vlastne by sme mohli povedať, že je to obdobie rekonštrukcie, obnovy.
 • SN_02.
Ale nejde o rekonštrukciu cestu, ale o obnovu srdca. Ježiš chce obnoviť tvoje srdce. A dnes nás všetkých vedie na púšť, aby sme sa tam zastavili a naučili sa hľadať to, čo je dôležité.

Evanjelium

 • Mk 1,12-15; SN_03.
Duch hnal Ježiša na púšť. Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali.
Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“

Katechéza

 • TIP: Porozprávajte sa s deťmi o dopravných značkách a o ich význame (SN_04). Nechajte ich priradiť k značkám ich význam. Riešenie je na nasledovnom snímku. Potom upriamte ich pozornosť na značku v Ježišovej ruke (SN_05). Môžu povedať, čo podľa nich znamená. Hovorí: „Stop! Zastav sa a hľadaj v púšti.“ 
 • Doplňovačka (SN_06-07): Podľa značiek doplnia chýbajúce slová (štyridsať, satan, zverou, anjeli). 
 • TIP: Zistite, ako deti rozumejú slovu pôst (SN_08). Spýtajte sa ich, čo to vlastne znamená postiť sa.
Púšť a pôst majú veľa spoločného:
 1. Ježiš bol v púšti štyridsať dní a štyridsať je aj pôstnych dní v pôstnom období.
 2. Diabol mu nedal pokoj a pokúšal ho. A bojím sa, že s pokúšaním neprestane ani cez pôst, skôr naopak. Ak si dáš nejaké predsavzatie, určite ťa bude pokúšať, aby si to vzdal.
 3. Cez pôst nás síce obyčajne neohrozuje divá zver, ale aj tak je dosť iných vecí, ktoré nás rozptyľujú.
 4. A anjeli? Tí sú nám vždy nablízku, aby pomohli.
 • SN_09.
Ježišova značka nám hovorí: Zastav sa (STOP) a hľadaj v púšti. Čo vlastne môžeme v púšti nájsť?
 • SN_10. Diskutujte s deťmi o tom, čo všetko sa dá nájsť v púšti. Poraďte im, aby sa inšpirovali aj obrázkom.
V púšti môže človek nájsť všeličo: kamene, piesok, piesok, kamene, piesok, piesok, piesok, piesok… A ešte pieskové duny, sem tam nejakého hada, škorpióna, pavúka. A diabla, ten sa púšte nebojí.
Ale keby som sa ocitol v púšti ja, radšej ako piesok a duny by som hľadal vodu. A myslím, že je lepšie zaujímať sa o anjelov (tých je viac) a Ježiša, než o diabla. 

A tak je to aj v pôstnom období. Môžeme si vybrať, či si budeme viac všímať dobro alebo zlo, či sa sústredíme na to, že niekto robí dajaké čertoviny, alebo ho radšej pochválime zakaždým, keď sa správa ako anjel. 
Hľadaj tento týždeň anjelov. To sú tí, čo ochotne poslúžia keď treba. Vôbec nemusia mať krídla. Niekedy majú podobu tvojej mamy, inokedy vyzerajú ako tvoj brat :-) Vždy ich pochváľ a poďakuj. Všímaj si anjelov a buď aj ty anjelom.

Obrázky

 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&temi=%23quaresima2015fano

Publikácie a pomôcky