Prvé štyri vety

Pôst-01NEB

V evanjeliu podľa Marka Ježiš prvýkrát prehovorí až po krste v Jordáne a po prechode púšťou do Galilei. Nie je to náhoda. Nie že by Ježiš nerozprával už aj predtým :-) Ale Marek má svoj autorský zámer a tak nechá Ježiša prehovoriť až potom, čo na neho zostúpil Duch Svätý. Plný Ducha bol samozrejme už aj predtým, ale pri krste sa zjavila Trojica. Bolo vidieť Ducha Svätého, zostupujúceho v podobe holubice a z neba zaznel ten známy hlas "Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie." 
Marek hovorí, že ten "Duch hnal Ježiša." Najprv do púšte, medzi divú zver a anjelov, ktorí mu posluhovali. A obšmietal sa tam aj satan. Ako vždy.
U Marka Ježiš nehovorí ani v púšti. Ponorí sa do ticha. Akoby spracúval to, čo počul pri krste: "Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie." 

Ten istý Duch Svätý vedie aj nás, pokrstených, do ticha Pôstneho obdobia. Okrem iného aj preto, aby sme sa znova vrátili ku skúsenosti krstu. Spracuj v sebe slová, ktoré Boh vtedy prehovoril k tvojmu srdcu: "Ty si môj milovaný syn, ty si moja milovaná dcéra, v tebe mám zaľúbenie." 

Z púšte Ježiš odchádza do Galilei a tam začína svoju verejnú činnosť. Je zaujímavé, že nejde do Jeruzalema, kde by skôr našiel živnú pôdu. Ježiš začína doma v Galilei. Aj to je inšpiratívne: začni doma.

A práve tam vysloví tie slová, ktoré sú v Markovom podaní jeho prvými. Poďme sa na ne pozrieť. Sú to štyri krátke, ale úderné vety. Dve hovoria o tom, čo sa práve deje a dve o tom, čo máme s tým robiť.

1. Naplnil sa čas. Teda teraz je ten najlepší čas. Nie včera, preto nemusíš fňukať, že si niečo zmeškal. A nie zajtra, preto nič neodkladaj.
2. Priblížilo sa Božie kráľovstvo. Božie kráľovstvo je blízko. Milosť je na dosah. Záchrana a pomoc je po ruke.
  • Naliehavosť tých prvých dvoch viet mi pripomína scénu z Pána prsteňov. Keď Frodo a Sam už prešli naprieč peklom Mordoru a vyčerpaní na úpätí Hory Osudu padli na zem, aby si oddýchli, Sama sa "zrazu zmocnil pocit nevysvetliteľnej nástojčivosti. Takmer akoby naňho niekto zavolal: Teraz, teraz, lebo bude neskoro! Pozbieral sily a vstal. Aj Frodo akoby to volanie pocítil. Dvihol sa na kolená."* V najvyšší čas, pretože v tom momente sa spojili všetky tie nečakané okolnosti, vďaka ktorým mohla prísť záchrana.

3. Kajajte sa. Ježiš doslova hovorí: Obráťte sa, otočte sa! Zmeňte smer svojej cesty. Kam máš namierené?
  • V kupé rýchlika sedel muž. V každej stanici nepokojne vyzeral von oknom. Potom si vždy sadol, zamrmlal meno stanice a vzdychol. Po pár zastávkach to spolucestujúci nevydržal: "Niečo sa vám nepozdáva? Vyzeráte dosť nervózne." Muž odpovedal: "Už dávno som mal prestúpiť, idem opačným smerom. Ale keď tu je tak príjemne a teplo…"** Je čas obrátiť.
4. Verte evanjeliu. No obrátenie nie je možné bez viery. Čo znamená veriť evanjeliu? Môžeme to vyjadriť trojicou slov: veriť, dôverovať, byť verný. Verte evanjeliu, buďte v tom verní, dôverujte mu...
  • Veriť tomu, čo evanjelium hovorí, poznať ho a prijať ako pravdu. 
  • Druhým krokom je dôvera evanjeliu. Dôveruj mu, teda nechaj sa ním viesť.
  • A do tretice je tu vernosť evanjeliu, teda dôvera, ktorá je stabilná, má charakter čnosti, trvalého návyku.


*      Tolkien, J.R.R., Návrat kráľa, Bratislava: Slovart, 2002. s. 224.
**    Ferrero, B., Spev svrčka, https://frauellie.wordpress.com/2010/11/02/spev-svrcka/

Publikácie a pomôcky