"Bez" a "S"

Bohorodička

Nedá mi pokoja jeden detský obrázok. Je rozdelený na dve časti, ľavá strana je tmavá, čierno-sivá, kým vpravo to žiari farbami. V rohoch oproti sebe sú nápisy, vľavo hore je napísané "BEZ", vpravo dole "S". 

Tí vľavo žijú BEZ. V prvom rade bez svetla, čo znamená, že aj bez farieb. A vidno tam aj ostatné dôsledky, ľudia v ľavej časti obrázka žijú bez radosti (sú nejakí zamračení), pokoja (vyzerajú zmorene, sú zhrbení), bez lásky (miesto sŕdc majú prázdne diery), bez slobody (nad nimi visia ťažké reťaze), bez neba (nebo je v tejto časti obrázka narýchlo zašité hrubými stehmi).

Tí vpravo majú všetko, čo tým vľavo chýba, svetlo, farby, radosť, pokoj, lásku, slobodu, otvorené nebo. Zrejme ani netušia, ako veľa to znamená, pretože nikdy nežili v temnote. Tak, ako tí vľavo zrejme netušia, čo všetko im chýba.

Vlastne nie čo, ale kto. Rozdiel je v tom, že kým tí prví žijú "BEZ", tí druhí žijú "S" Ježišom. Ono to vôbec neznamená, že majú jednoduchší život. Kto si obrázok prezrie pozorne zistí, že je na ňom aj betlehemská maštaľ, aj Kalvária s krížmi a Getsemanská záhrada s hrobom. Na tej ľavej strane nič tak hrozné nie je. Ale na tej pravej strane je Kristus, ktorý prináša svetlo. Na tom obrázku to platí doslova, pretože Ježiš má v ruke lampáš.

A ono to vlastne ani nie sú dve časti jedného obrázku. Sú to dva plagáty, ten spodný, starý, pochmúrny, čierno-sivý práve Boh prelepuje novým, v ktorom je Svetlo-Kristus.

Je to iba obrázok pre deti. Alebo je to podobenstvo pre dospelých?

"Pastieri sa poponáhľali do Betlehema a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach", čítame v dnešnom evanjeliu. Pastieri, ľudia zo spodných priečok spoločenského rebríčka, nižšie boli už len mafiáni, prostitútky a žobráci (to bolo ešte v tých blahých dobách, keď byť mafiánom nebolo IN). Je príznačné, že anjel ich vyhľadal v noci. Naznačuje to temnotu, v ktorej tí ľudia žili. Ale na slovo posla (angelos = posol) sa poponáhľali a našli Máriu a Jozefa, ktorí im ukázali Svetlo sveta, dieťa uložené v jasliach. 

Evanjelista hovorí, že pastieri sa potom vrátili späť do svojej každodennej reality. Okolnosti ich života sa nijako nezmenili. No zmenilo sa ich správanie: "Oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli." Vidia a vďaka tomu vedia, že majú dôvod na oslavu a vzdávanie chvály Bohu.

Prajem vám uponáhľaný, úspešný a radostný rok 2024. Uponáhľaný, úspešný a radostný po vzore pastierov, ktorí "sa poponáhľali do Betlehema a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach... Potom sa vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli." Poponáhľali sa, našli, počuli, videli, vrátili sa, oslavovali a chválili. Za všetko.

  • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=7267

Publikácie a pomôcky