Inštrukcie

Krst Pána

C.S. Lewis hovorí, že žijeme na Božom území, ktoré je ale okupované nepriateľom. Tento obraz dobre ilustruje, že veci v našom svete nefungujú podľa Božích plánov a nemá zmysel to vyčítať jemu. Miesto zdrvujúcej ofenzívy, ktorá by zničila všetko (taká zrejme príde na rak na konci sveta), dobré aj zlé, sa Boh rozhodol pre nenápadnú infiltráciu. To sú vlastne Vianoce, Boh, ktorý sa infiltroval do sveta ľudí. S niečím takým diabol nepočítal. Keď sa na to pozerám takto, Ježiš mi pripomína tajného agenta na nepriateľskom území :-) Už sa nenápadne infiltroval. A dnes vyhľadal spojku, cez ktorú sa dozvedá ďalšie inštrukcie. Spojkou je Ján Krstiteľ. A komunikačným kanálom, ktorý sa na chvíľu otvorí, je krst.

"V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. Vtom, ako vystupoval z vody, videl otvorené nebo a Ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho. A z neba zaznel hlas: Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie." 

Aké inštrukcie dostal náš agent? Stručné a pre nezaiteresovaného nezrozumiteľné: "Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie." To je jediné, čo Nebeský Otec povie Ježišovi k jeho poslaniu. A zdá sa, že on viac nepotrebuje. Že v tých slovách je všetko. Vyjde z vody a začne svoju verejnú činnosť.

Veríme, že odvtedy sa pri každom krste sa otvára nebo a ten istý hlas prehovára k srdcu pokrsteného: Ty si môj milovaný, ty si moja milovaná, "v tebe mám zaľúbenie." Vieš, kedy sa to stalo tebe? Ja som svoje inštrukcie dostal 17. novembra (informáciu o roku si nechám pre seba :-). Zisti si dátum svojho krstu. Aby si ho mohol ten deň sláviť.

Ty si môj milovaný, ty si moja milovaná. Keď sú to slová dobré pre Boha, sú dobré aj pre človeka. Možno by (nie len) dnes boli dobrou inšpiráciou pre rodičov, manželky, manželov... 

Žijeme predsa na území, ktoré je okupované nepriateľom. A bez základných inštrukcií toho veľa nezmeníme.

Obrázok od Dimitris Vetsikas z Pixabay

Publikácie a pomôcky