Miesto v príbehu

CR-02NEB

Každý biblický text má viac úrovní. Je v ňom rovina príbehu alebo udalosti. V tej sa snažíme pochopiť, čo a prečo sa stalo, aké boli okolnosti, príčiny a dôsledky. Ďalšou je rovina autora, tu sa pýtame, prečo zapísal práve toto, prečo to napísal takto, čo tým chcel povedať svojim adresátom... Poznanie týchto rovín textu nasýti náš rozum a naše emócie. Niečo sa dozvieme, v niečom sa povzbudíme.
No je tu aj iná rovina, osobná. Pretože máme do činenia s Božím slovom, treba sa nám pýtať, čo Boh chce povedať teraz nám. K biblickému textu pristupujeme ako mladý Samuel z dnešného prvého čítania, s očakávaním, že je v ňom súkromný odkaz. "Hovor, Pane, tvoj sluha počúva", modlíme sa pred čítaním z Písma.

Jednou z pomôcok pre čítanie biblického textu v osobnej rovine je nájdenie svojho miesta v ňom. Dobre sa to dá aplikovať pri príbehu ako je ten z dnešného evanjelia. Čím viac postáv, tým lepšie. 

Kde je tvoje miesto v rozprávaní dnešného evanjelia? Ktorá postava ti najlepšie pasuje? Poďme sa na ne pozrieť.
Nájdi svoje miesto v príbehu. A budeš vedieť, čo máš robiť.

Publikácie a pomôcky