Rodinná katechéza / Miesto pre Ježiša (Narodenie Pána)

Rodinná katechéza na Slávnosť Narodenia Pána
 • Charakteristika: Rodinná katechéza naratívneho typu. Po prečítaní príbehu pokračujeme rozprávaním príbehu, prerušovaným diskusiou s deťmi. Zakončíme prácou s pracovným listom.
 • Téma: Mať miesto pre Ježiša.
 • Kľúčové slová: Betlehem, Ježiš, rodina, miesto.
 • Na stiahnutie:

Evanjelium

 • Lk 2,1-14 (text z formulára Omša v noci); SN_02-03.
V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta.
Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci.
V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“ A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“
VIA-Narodenie Pána-2023-Prez od používateľa DKU DCZA

Katechéza

 • SN_04.
V jednom mestečku mali na námestí Betlehem. Taký ten ozajstný, so všetkým, čo k nemu patrí.
 • TIP: Tu môžu menšie deti vymenovať, čo všetko patrí k Betlehemu, jasličky s Ježišom, Mária s Jozefom, anjeli, pastieri, ovce…
Teda na tom nie je ešte nič zvláštne, také Betlehemy nájdete aj v iných mestách a dedinách. No tento bol miestom, kde sa všetci spolu stretli. Všetci, veriaci aj neveriaci, malí aj veľkí, tí, čo slávili svätú omšu, aj tí, ktorí zostali vo vianočný večer doma pri telke... Všetci sa Na slávnosť Narodenia Pána na pravé poludnie stretli pri tom Betleheme, aby si zaželali radostné Vianoce. 
Milú slávnosť však narušil nepríjemný incident: z Betlehema zmizol Ježiško. Najprv si všetci mysleli, že to je habaďúra, ktorú vyviedol pán farár. Raz totiž niečo podobné urobil v kostole na polnočnej omši, asi chcel, aby sa ľudia zamysleli, či im Ježiš chýba a či majú pre neho miesto vo svojich srdciach. Ale teraz bol v tom „nevinne“ a len nechápavo krútil hlavou.
 • TIP: Ak chcú, nechajte deti vstúpiť do príbehu, môžu chvíľu diskutovať o tom, kam sa Ježiš podel.
Nakoniec sa ale všetko vysvetlilo. Päť minút po dvanástej totiž dorazila na námestie aj rodina (v záujme anonymity ich tak nazveme) Mrkvičkovcov. Ocko, pán inžinier Mrkvička, niečo trochu nervózne vysvetľoval pani primátorke a pánovi farárovi.

A čo sa vlastne stalo? Nuž Betlehem so všetkými tými postavami, ťavami, ovečkami a anjelmi, tam stál už dva dni predtým. Pripravili všetko dopredu, aby ho nemuseli stavať vo sviatočný deň. Mirko išiel náhodou okolo. A pretože práve dosť snežilo a fúkal nepríjemný mrazivý vietor, napadlo mu, že tá drevená maštaľka s deravou strechou nie je práve najlepšie miesto pre Ježiška.
 • TIP:
  Pri tomto odseku môžete využiť doplňovačku z prezentácie (SN_05).
Vedel, že Ježiš sa narodil v maštaľke, pretože v hostinci nebolo práve miesto. Ale nikdy sa mu to nezdalo fér. A tak Ježiška zobral domov a urobil mu miesto vo svojej izbe.
Plánoval, že ho pred tým veľkým stretnutím prinesie späť a nenápadne sošku položí do jasličiek. Bol si takmer istý, že dospelí by si to ani nevšimli. A bojím sa, že sa v tejto veci ani tak veľmi nemýlil. 
No Mirko vo svojich plánoch nepočítal s maminou. A mama, to je niekto, koho nemôžete zo svojich výpočtov len tak vynechať. 
Všetko išlo podľa plánu, Mrkvičkovci boli už vychystaní na cestu, keď tu si zrazu mamina všimla, že Mirko sa snaží nenápadne prepašovať do auta ruksak. A tak hneď začal výsluch a vyšetrovanie, ako to len dobré mamy vedia. A to bol aj dôvod, prečo Mrkvičkovci na slávnosť meškali a prečo Mirkove plány celkom nevyšli.
 • SN_06.
Napokon to ale všetko dobre dopadlo. Pani primátorka s úsmevom všetkým vysvetlila, čo sa stalo a dokonca pochválila Mirka, že to myslel dobre, bol citlivý a pozorný. A potom vyzvala Mrkvičkovcov, aby (nie nenápadne ale slávnostne) vložili dieťatko Ježiša do jasličiek. 

A pán farár prišiel nakoniec so skvelým nápadom. Čo keby si po Vianociach zobrala dieťatko Ježiša domov nejaká rodina? Veď je to lepšie, ako keby mala soška Ježiška skončiť na celý rok v nejakej zaprášenej krabici. Napokon to nebolo také jednoduché. Ukázalo sa, že v ich mestečku bolo toľko rodín, ktoré mali miesto pre Ježiša, že na každú vyšiel tak jeden týždeň za tri roky. Ale to je už iný príbeh.
 • SN_07.
A čo vy? Máte miesto pre Ježiša?
 • TIP: Porozprávajte sa s deťmi o tom, čo to znamená mať miesto pre Ježiša, pretože primárne nejde o to, mala každá rodina sošku Jezuliatka :-). V pracovnom liste je pripravená úloha, treba vymaľovať, vystrihnúť a zlepiť srdiečko s dieťatkom Ježišom. Tým sa naznačuje idea: Mať pre Ježiša miesto v srdci. Môžu ich vyrobiť viac a rozdávať ich pri vianočných návštevách s povzbudením, aby obdarovaní mali miesto pre Ježiša. Môžu pritom prerozprávať príbeh z katechézy.

Obrázky

 • www.canva.com

Publikácie a pomôcky