Rodinná katechéza / Rok bez a s

Rodinná katechéza, Slávnosť Panny Márie Bohorodičky
 • Charakteristika: V prvej časti katechézy pracujeme s obrazom a diskutujeme o rozdieloch, ktoré sú charakteristické pre život bez Krista a s Kristom. V druhej časti prepojíme tému s modlitbou Pod tvoju ochranu.
 • Kľúčové slová: Život s Ježišom, modlitba Pod tvoju ochranu
 • Na stiahnutie:

Evanjelium

 • Lk 2,16-21; prezentácia SN_02.
Pastieri sa poponáhľali do Betlehema a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich.
Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané.
Po ôsmich dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa počal v živote matky.

Katechéza

 • Diskusia. Katechézu uvedieme diskusiou o aktuálnych zmenách v kalendári (SN_03). Spýtajte sa detí napríklad aký máme práve rok, aký bol rok včera a aký bude o rok… Keď správne vymenujú príslušné letopočty, môžete kontrovať tým, že to aký bude tento alebo budúci rok, závisí aj od nás :-).
 • Rok BEZ/S. Deti môžu popísať rozdiely medzi ľavou a pravou stranou obrázka (SN_04). Ako inšpirácia im môžu poslúžiť nedokončené pomocné vety: Ľudia vľavo žijú bez… Tí vpravo žijú s… Zhrňte a podľa potreby doplňte ich postrehy:
VIA-00B-Bohorodička-Prez od používateľa DKU DCZA
Život ľudí z ľavej strana obrázka je ťažký. Myslím, že ani na chvíľu by sme s nimi nemenili. Pretože žijú bez farieb (čierno-biely obrázok), svetla (temné časti), slobody (reťaz vľavo hore), radosti (smutné tváre), oddychu (všetci sú nejakí zhrbení), bez lásky (nemajú srdcia, miesto nich majú diery), bez neba (zašité nebo vpravo hore), bez vody (púšť vpravo hore).
Na druhej strane sú tí, ktorí majú svetlo (lampáš) a ich svet je plný farieb. Žijú v radosti (úsmevy), pretože majú kráľa, ktorý ich ľúbi (zástava kráľa, srdce). Ich svet je plný života, pretože majú prameň živej vody (nádoba s vodou). 
 • SN_05.
Myslím, že všetko to má jeden dôvod: Tí vpravo žijú život s Ježišom. Ježiš prináša do ich sveta svetlo, radosť, lásku i slobodu. Tento rok bude naozaj úplne nový, ak ho celý, každý mesiac, týždeň a deň, prežijeme s Ježišom. Bez Ježiša bude taký istý, ako všetky roky predtým, bude sa odlišovať len číslom.
 • Doplňovačka (SN_06-07). Deti doplnia podľa obrázka chýbajúce slová vo verši. Riešenie na nasledujúcom snímku.
S bábätkami je to už raz tak, nájdeme ich tam, kde je ich mama. Pastieri našli Máriu. A vďaka tomu našli aj Ježiša, svetlo pre svoje dni. Vieme to podľa toho, že keď „sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli.“ 
 • Pod tvoju ochranu… (SN_08). Premostite k modlitbe Pod tvoju ochranu, krátko ju priblížte a pozvite deti, aby sa ju pravidelne modlili. Touto modlitbou môžete katechézu aj zakončiť.
Inak viete, preto začíname nový rok s Ježišom práve oslavou Panny Márie? Nuž preto, že práve od nej sa učíme žiť každý deň s Ježišom. Ona vie najlepšie ako na to, veď je jeho mama a práve cez ňu prišiel na (náš) svet.

Kedysi dávno, asi tak pred pred 1800 rokmi, vytvorili kresťania modlitbu, v ktorej prosíme Máriu, aby nám pomohla žiť s Ježišom:
Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen.

Prosíme Máriu, aby nás chránila, to znamenajú tie slová pod tvoju ochranu. Prosíme tiež, aby sa, keď máme nejaké ťažkosti, nepozerala inde a netvárila sa, že nás nevidí. Lebo niektorí ľudia to tak robia, keď druhý potrebuje pomoc, tvária sa, že ho nevidia. Preto prosíme: neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám a vysloboď nás.

A zároveň od Márie presne tieto štyri veci učíme. Učíme sa nepozerať inde, keď niekto potrebuje pomoc. Učíme sa od nej poslúžiť druhým v núdzi, chrániť ich a vyslobodzovať. Jednoducho žiť s Ježišom.

Obrázky

 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=7266
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=7267
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=10764

Publikácie a pomôcky