Anjel

VIA-Narodenie Pána

Tak už je tu zase ten čas. Všetci si podávame ruky, želáme si šťastné a veselé, podaktorí aj vystískajú každého, koho stretnú. Pri čítaní dnešného evanjelia som si uvedomil, že vlastne napodobňujeme anjela. Totiž bol to práve on, kto s tým všetkým vtedy, pred dvomi tisíckami rokov začal. Či pastierom podával ruky a objímal sa s nimi, to neviem, osobne si myslím, že anjeli sú v tomto zmysle trochu rezervovaní (ale to je len môj ničím nepodložený názor). Ani im neželal "zdravíčko a šťastíčko". Ale oznámil im skvelé správy. A oni si ich rozhodne nenechali pre seba. "Oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané."

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok. No, včera som narazil aj na variantu Kyselé Vianoce a ťažký nový rok. Celkom rozumiem autorovi výroku a myslím, že to nebolo želanie, ale prosté konštatovanie očakávanej reality. Ale ja sa budem radšej držať anjelského vzoru. V nádeji, že aj tú realitu zmeníme. Zlepšíme. Čo sa môžeme naučiť od anjela?

1. Anjel je posol. Slovo angelos znamená poslaný. Je Božím poslom a to čo hovorí, nie sú nejaké zdvorilostné alebo nebodaj prázdne reči. To je celkom išpiratívne :-). Pamätaj na to keď niekomu podáš ruku, objímeš ho, budeš mu vinšovať. V tej chvíli si anjel, posol dobrých správ od Boha.

2. Nebojte sa. Pastieri mali dosť dôvodov na to, aby sa preľakli. Aj my máme naše vlastné dôvody na strach. Keď niekomu vinšuješ, buď anjelom, poslom pokoja, nie strachu.

3. Veľká radosť. To naše obligátne "zdravíčko, šťastíčko" sa mi zdá sa trochu oklieštené. Ale možno je to len tým, že som vcelku zdravý, možno budem o pár rokov uvažovať inak. No aj tak, zdá sa mi, že to čo ľuďom chýba v globálnej miere, a nezlepší sa to ani zdravotníckou reformou, je radosť. Príliš veľa zdravých, smutných ľudí je okolo nás. Nemyslím tú prázdnu a v podstate prázdnu veselosť. Mám na mysli niečo hlbšie. Pri všetkých tých vinšovačkách pamätaj, že si anjel, posol radosti.

4. Narodil sa Spasiteľ. Nájdete ho. Páči sa mi, že anjelovo posolstvo pastierom je veľmi konkrétne. Neželá im niečo, on ich odkazuje na Niekoho. A posiela ich, aby ho hľadali. Buď anjelom, poslom, ktorý orientuje druhých na Osobu, nie len na veci, akokoľvek dobré a potrebné.

5. Sláva Bohu na výsostiach. A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a spievali: "Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle." Pridáš sa aj ty? Kedysi patril spev k Vianociam asi tak, ako dnes Popoluška a Perimbaba. Mimochodom, to sa nevylučuje. Kedy ste naposledy doma spievali?

Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť. Toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko. Ponáhľajte sa.

Publikácie a pomôcky