(Ne)Poznaný

ADV-03 NEB

Ten Ján Krstiteľ sa mi páči stále viac. Teda nie svojím zjavom, stretnúť ho niekde na ulici, asi sa mu vyhnem veľkým oblúkom. Páči sa mi čo hovorí.
Totiž keď už je Ján taký populárny, "Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov, aby sa ho pýtali: Kto si ty?" Ľudia majú totiž dojem, že ten podivne doobliekaný chlapík, čo celý deň naháňa kobylky aby získal aspoň nejaké proteíny (obsahujú kobylky proteín?), a je celý dopichaný od divých včiel, pretože potrebuje doplniť sacharidy, skrátka že práve on by mohol byť riešením.
Veď to poznáme, objaví sa niekto, kto je iný, a ak nájde dostatok sklamaných, frustrovaných voličov, má pomerne veľkú šancu uspieť. Keď potom ľudia zistia, že táto odlišnosť nestačí, nájdu si niekoho iného, obyčajne ešte podivnejšieho. Prípadne to časom pre zmenu skúsia s niekým, kto to práve hrá na seriózneho.
Židia nenazývali očakávaného záchrancu, ktorý všetko vyrieši, prezident ani premiér. Volali ho Pomazaný, v ich jazyku Mesiáš, po grécky Kristus. Ale aj ich očakávania zaváňali politikou, pretože pomazaní boli napríklad králi a teda aj Pomazaný s veľkým P by mohol byť kráľ, bolo by to praktické. Inokedy vkladali svoje nádeje do odbornosti, v ich prípade to boli odborníci na vzťahy s Bohom. Obyčajne sa tak dialo vtedy, keď boli práve sklamaní zo svojich kráľov. Ale nemali potrebu hneď meniť pomenovanie, pretože pomazaní boli aj proroci. No a keď to nešlo s jednými či druhými (predsa len nepohodlného proroka sa vedeli zbaviť ľahšie ako nepohodlného kráľa), stále tu boli kňazi, tiež pomazaní. 
Mimochodom Ján Krstiteľ je z kňazského rodu. A oblieka sa i správa ako prorok, takže sa na úlohu mesiáša hodí hneď dvojnásobne. Niet divu, že medzi ľudom vznikli všelijaké očakávania, takže i mocným napadlo, že možno predsa...

Ale Ján to uviedol na pravú mieru. "Ja a mesiáš? Kde ste to nabrali? Prorok? No a čo, že krstím?" "Ja krstím vodou. Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte. On prichádza po mne a ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi." 
Ján by sa možno, minimálne podľa verejnej mienky a za základe pôvodu, za mesiáša hodil viac ako Ježiš. No to, že sa na niečo hodí ešte neznamená, že tým aj naozaj je. Ján ich neposiela preč, pretože chce mať svätý pokoj. Proste vie kým je a kým nie je.
Ale nenechá ich bez skutočného riešenia. "Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte", hovorí. Predstavujem si, že pritom akoby mimovoľne ukáže smerom k davu, v ktorom stojí aj zatiaľ nikým nepoznaný Ježiš. Krátko na to ho Ján urobí známym aspoň pred svojimi učeníkmi keď o ňom vyhlási, že je Baránok Boží.

"Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte." Táto Jánova odpoveď je pre nás evanjeliom a výzvou. Je to evanjelium, dobrá správa o tom, že Ježiš, skutočný Mesiáš, je tu, medzi nami. To je dôvod na radosť
A je to zároveň výzva. On tu stojí, nepoznaný. Zoznám sa s ním. Využi tretí adventný týždeň aj na to, aby si lepšie spoznal Krista. Ja viem, toto je strašne hektický čas, veď do Vianoc zostáva už len pár dní a treba toho toľko veľa stihnúť. Treba? Jeden by si myslel, že Vianoce vznikli kvôli Ježišovi. Videl som toť niekde obrázok. Rodina v obývačke okolo stromčeka, práve boli v tom najlepšom. A vonku pod oknom schúlený, bosý, nespoznaný Ježiš. Snežilo.
A keď už budeš pri tom zoznamovaní, zoznám s ním aj druhých. Nech medzi nami stojí ten, ktorého poznáme.

Obrázok od Chris Spencer-Payne z Pixabay.

Publikácie a pomôcky