Potešujte môj ľud...

ADV-02 NEB

"Potešujte, potešujte môj ľud," burcuje dnes Boh prostredníctvom proroka Izaiáša. A mne pri tých slovách napadli dve otázky: Čo by potešilo Pánov ľud? A kto ho má potešovať?
Predsa len, hoci si osobne stále myslím, že žijeme v jednej z najlepších epoch, aké tu kedy boli, vyhliadky nie sú veľmi potešujúce. Pandémia, vojny, či to, ako sa zmráka aj nad našou krajinou. Temno akoby hustlo, či presnejšie svetla, zdá sa, ubúda. Vo vzťahoch, postojoch, v spoločnosti... 
Neviem, čo by nás potešilo. Ale myslím, že Izaiáš nemá na mysli naše lacné (a niekedy aj nie zas tak lacné), krátkodobé potešenia, po odznení ktorých sa frustrácia len prehĺbi. 

Prorok hovorí: "Hovorte k srdcu Jeruzalema a volajte k nemu, že sa skončilo jeho otroctvo a je odčinená jeho vina; veď dostal z ruky Pánovej dvojnásobok za každý svoj hriech." To nie dobrá správa typu menšie alebo žiadne tresty za korupciu. Nie je to ten typ správy, pri ktorom si zločinci spokojne mydlia ruky, lebo je jasné, že na nich nejde. Tu sa jedná o dobrú správu pre človeka, ktorý zlyhal. Je si toho vedomý. Priznáva svoju vinu. Prosí o odpustenie viny, nie o odpustenie trestu. Trest prijíma a nesie zodpovednosť za svoje činy. A teraz počuje tú dobrú správu: tvoja vina je už odčinená, je napravené, v čom si zlyhal.

To je to, čím nás potešuje evanjelista Marek. Napísal o tom celú knihu a dnes pri liturgii čítame úryvok z jej úvodu: "Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna."  Slovo evanjelium znamená dobrá zvesť, posolstvo. Marek špeciálne pre teba napísal knihu, o ktorej hovorí, že je to kniha dobrých správ, od začiatku až do konca. Takže nech budeš čítať v Markovom evanjeliu čokoľvek, a ja ti navrhujem, aby si si ho tento týždeň prečítal celé, vždy, v každej stati, hľadaj dobrú správu pre tvoj život.

A akú dobrú správu nám zanechal v tej dnešnej stati? V evanjeliu podľa Marka čítame: "Prorok Izaiáš napísal: Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu." Nenapísal. V skutočnosti si tie slová Marek požičal z knihy Exodus a z proroka Malachiáša, od Izaiáša je až to, čo nasleduje ďalej. Ale odborníci hovoria, že starovekí židia to tak bežne robili, nie je v tom zlý zámer. Oni totiž tie biblické texty poznali oveľa lepšie ako my, mnohé state vedeli naspamäť, takže im bolo jasné, čo kam patrí.
Dôležité je že práve tu je tá dobrá správa. Boh hovorí: "Posielam svojho posla..., on ti pripraví cestu." Odkiaľ? No presne z tej brindy, v ktorej sa práve nachádzaš. A kam? Do večnosti. 

To "pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky" je dôležité. Ale netreba hneď prepadať panike, pretože nejaké kopce a priepasti presahujú tvoje sily. Boh posiela "svojho posla..., a on ti pripraví cestu." On má na to tú najlepšiu kvalifikáciu, veď je, ako hovorí Marek, Boží Syn.
Na druhej strane ten tajomný hlas v púšti hovorí v množnom čísle. To preto, aby sme si aj my, ty i ja, vyhrnuli rukávy a priložili ruku k jeho dielu. 

Druhá otázka je kto má potešovať Pánov ľud, k tej len krátko. Boh hovorí v množnom čísle: "Potešujte, potešujte môj ľud." Ty, ja, my. Tak ako Marek. On kvôli tomu spísal evanjelium. Čo urobíš ty?
Obrázok od Pedro Ivo Pereira Vieira Pedin z Pixabay. Ja viem, že ten chlapík na fotke číta Jánovo evanjelium. Nevadí, ty si prečítaj Markovo :-)

Publikácie a pomôcky