Ach tá podoba...

Slávnosť Všetkých svätých

V tých slovách sa skrýva veľmi trefný popis svätosti. Svätý je ten, u ktorého sa už ukázalo, čím je, človek, ktorý sa stal najlepšou možnou verziou svojho ja a tak sa podobá, nie vo všetkom, ale v tom, čo je jeho najvlastnejšie, Bohu.

"Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme", hovorí Ján. Keď sa dieťa narodí, hľadáme v ňom podobnosť s rodičmi. Ona tam je a zvyčajne sa aj dá vidieť. Niekedy je výrazná, inokedy menej zrejmá, občas skôr želaná než reálna ;-) Deti sa podobajú. Ale potrvá ešte dlho, až sa ukáže, kým naozaj sú. Lebo podobnosť v tvári, očiach či postave ešte nezaručuje podobnosť v charaktere. A podobnosť v charaktere ešte sama o sebe neznamená aj podobnosť v hodnotách a postojoch. V duchu známej ľudovej múdrosti môže slečna Katarína v devätnástich vyzerať ako mladší klon svojej mamy. Postavou, tvárou, i povahou. A pritom ich spoloční blízki môžu jednu z nich obdivovať a za druhú sa hanbiť, pretože nie vždy platí "Aká matka, taká Katka". Aj keby boli obe navlas rovnaké. 

Krstom sme sa stali Božími deťmi. Adoptívnymi deťmi. No krst, na rozdiel od adopcie, nie je len právny akt. Je to (aj) sviatosť. A sviatosti majú moc premieňať.  Takže hoci sme "len" Bohom adoptovaní, Boh do nás vložil zárodok podobnosti so sebou. Nie vonkajšej, nepodobáme sa mu očami, ušami, ani nosom. To by celkom dobre ani nešlo. Napríklad preto, že Boh je Duch. Ale do každého z nás vložil nejakú tú vnútornú podobnosť.
Svätí sú ľudia, ktorí tú svoju podobnosť rozvinuli a zveľadili do plnej krásy a zrelosti. Svätí nie sú viac deťmi, sú dospelými synmi a dcérami. A to aj v detskom veku. Nemusia byť dospelí a zrelí vo všetkom. No dozreli v tej podobnosti, ktorú do nich Boh vložil.

A ako rásť v podobnosti? "Každý, kto má túto nádej v neho, usiluje sa byť čistý, ako je on čistý", hovorí Ján. Ján je žid a jeho chápanie slova čistota je oveľa komplexnejšie ako to naše. Aby nás to nemýlilo alebo neviedlo k nejakému redukovaniu podobnosti s Bohom len na oblasť sexuality, mohli by sme jeho radu parafrázovať: Kto má túto nádej v neho, usiluje sa byť ako on.

Všetci svätí sú podobní Bohu. To ale neznamená, že sú si všetci navzájom celkom podobní alebo že by dokonca boli rovnakí. Byť svätý neznamená byť taký istý ako ostatní.

Hľadaj a rozvíjaj svoju podobnosť s Bohom. Teš sa a podoporuj podobnosť druhých, hoci je iná ako tá tvoja. Alebo práve preto. A "keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je."  

Obrázok od Charles z Pixabay.

Publikácie a pomôcky