Programové vyhlásenie

 CR-34 NEA

Dnešné prvé čítanie je plné slovies. Pri ich počúvaní mám pocit, akoby bol ten text slovesami priam preplnený, akoby z neho skoro až vypadávali. Čo hovorí prvé čítanie? Boh s nadšením sľubuje, čo urobí. Žiadne hromy, blesky a ohlasovanie trestov. Naopak, je to evanjelium, dobré správy o tom, čo Boh bude robiť pre ľudí. Aby to bolo zrozumiteľné, pomohol si prirovnaním k pastierovi a ovciam. 

Aké sú teda tie Božie slovesá?
 • Vyhľadám. Boh hovorí: "Hľa, ja sám vyhľadám svoje ovce." A o kúsok ďalej: "Stratené ovce vyhľadám." Boh sa zaväzuje vždy hľadať ľudí. Zvlášť tie "stratené existencie".
 • Ujmem sa. "Ujmem sa ich. Ako sa pastier ujíma svojho stáda, keď príde medzi svoje rozptýlené ovce." Boh hovorí, že sa každého človeka ujme, zastane, postará sa, prijme ho za svojho... Čo presne má na mysli, vyjadruje slovesami, ktoré nasledujú.
 • Postarám sa. Ako pastier, "tak sa aj ja postarám o svoje ovce."
 • Vyslobodím. "Vyslobodím ich zovšadiaľ, kam sa rozpŕchli v oblačnom a hmlistom čase."
 • Budem pásť. "Ja sám budem pásť svoje ovce."
 • Dám odpočinok. "Ja im dám odpočinok, hovorí Pán, Boh."
 • Privediem. "Rozptýlené privediem naspäť."
 • Obviažem zranené. "Zranené obviažem."
 • Posilním slabé. "Slabé posilním, tučné a silné ochránim a budem ich pásť svedomito."
 • Ochránim bezbranné.
 • Budem súdiť medzi nimi. "Hľa, ja budem súdiť medzi ovcou a ovcou, medzi baranmi a capmi."
Tak tomuto sa hovorí programové vyhlásenie vlády. Božej vlády. Ježiš Kristus o sebe prehlasuje: "Ja som dobrý Pastier." S týmto sa postavil pred parlament ľudstva a predniesol svoj program: Ja vyhľadám, ujmem sa, postarám sa, vyslobodím, budem pásť, dám odpočinok, privediem, obviažem, posilním, ochránim, rozsúdim.

My na Slovensku sme tak trochu zvyknutí, že každá vláda nás niečo stojí. Že ten sľubovaný raj na zemi nebude len tak zadarmo, veď aj tie vlaky alebo obedy zadarmo sme draho zaplatili. A ešte zaplatíme. A tak sme zvyknutí hneď sa pýtať, čo za to. Aj Ježiša sa pri predstavení jeho programového vyhlásenia pýtame, čo na oplátku očakáva on od nás.
Čo odpovedá? Robte pre druhých to, čo ja robím pre vás. Ujmite sa opustených a osamelých, postarajte sa o tých, na ktorých ostatná zabudli, vyhľadajte tých bezprizorných, pomôžte uponáhľaným, ošetrujte rany, chráňte... "Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili", ako to hovorí v dnešnom evanjeliu. 

"Vyhľadám, ujmem sa, postarám sa, vyslobodím, budem sa starať, dám odpočinok, privediem, obviažem, posilním, ochránim, rozsúdim." Napadlo mi, že tieto slovesá by mohli byť súčasťou sľubu, ktorý pri preberaní úradu verejne zloží každý prezident a premiér. 
Alebo radšej nie. Veď sú to len slová. Bojím sa, že čoskoro by sa stali len prázdnou frázou. Pretože, na rozdiel od Boha, my vieme slová ohýbať, prekrúcať a vyprázdňovať ich obsah. 

Nie, skúsme to inak. Ty sám, v tichu, vo svojom vnútri sa skloň pred Kristom. Povedz mu, že ho uznávať za zvrchovaného kráľa svojho života. A zlož mu svoj sľub: Tak ako ty, aj ja vyhľadám, ujmem sa, postarám sa, vyslobodím, budem sa starať, dám odpočinok, privediem, obviažem, posilním, ochránim, rozsúdim. Spolu to dáme.

Publikácie a pomôcky