Za svetlom so svetlom

CR-32 NEA

Mám rád krstný obrad. Je v ňom mnoho symbolov, okrem iných aj jeden, ktorý má svoj pôvod v dnešnom evanjeliovom podobenstve. Keď už je dieťa pokrstené, po pomazaní krizmou a odovzdaní bielej košieľky, kňaz alebo diakon vezme do rúk veľkonočnú sviecu a povie: "Prijmite svetlo Kristovo." Otec alebo krstní rodičia si od veľkonočnej sviece zažnú sviecu dieťaťa. Potom krstiteľ povie:
"Milí rodičia a krstní rodičia, vám sa zveruje toto svetlo. Dbajte o to, aby vaše dieťa kráčalo vždy vo svetle Kristovom ako dieťa svetla a vytrvalo vo viere až do konca. Tak bude môcť ísť so všetkými svätými v ústrety Pánovi, keď príde v nebeskej sláve."  A to je vlastne to dnešné podobenstvo. 

Pri krste sme dostali svetlo Kristovo. Ten drobný, trepotavý plamienok, ktorý bol zverený rodičom a krstným rodičom a ktorý oni postupne odovzdávali nám. Až sme raz zobrali svoju vieru pevne do vlastných rúk nastálo a prevzali sme za ňu plnú zodpovednosť.
Vykročili sme, spolu s ostatnými kresťanmi, v ústrety ženíchovi. Sme na ceste naproti Kristovi. Tej ceste hovoríme kresťanský život. Napredujeme spolu s inými. A nevieme, kedy príde ten okamih nášho stretnutia. Kráčame vo svetle Kristovom ako deti svetla. A dúfame, že budeme "môcť ísť so všetkými svätými v ústrety Pánovi, keď príde v nebeskej sláve." 

Lenže oheň potrebuje nejaký nosič, niet plameňa bez sviečky, presnejšie bez niečoho, čo živí oheň, čo sa nechá stráviť, premeniť na svetlo a teplo. Pri sviečke je to vosk, pri lampe olej... Oheň sme dostali. Aj lampu. Ale o olej sa  musí postarať každý sám. Cirkevní otcovia sa zhodujú, že tým olejom sú naše skutky.

A tak mi napadá niekoľko otázok:
  • Čo živí tvoju vieru? Máš dosť oleja? A čo jeho kvalita? Pretože nie je olej ako olej.
  • Ako to vyzerá s tvojim plamienkom. Pomáha ti viera na životnej ceste? Vidíš vďaka nej ďalej? Alebo máš pocit, že je skôr na oštaru? Môže sa stať, že lampa dáva len primálo svetla, čmudí a dymí, iba z toho štípu oči. A stačí trošku silnejší závan a hneď zhasína. V takých prípadoch je zvyčajne problém v oleji.
  • A čo ostatní? Nekráčaš náhodou cestou viery sám? Obzri sa, kde sa mihotajú najbližšie svetielka. Pridaj sa k nim. Lebo skôr alebo neskôr sa unavíš. Zaspíš. Ak nebude na stráži nikto, kto by teba aj ostatných prebudil výkrikom "Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!", môžeš zmeškať nech máš oleja koľkokoľvek. Nechoď sám. Choď za svetlom so svetlom.

Obrázok od Amol Sharma z Pixabay

Publikácie a pomôcky