Nenápadný správca

CR-25NEA

"Moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú mojimi cestami," hovorí dnes Pán cez proroka Izaiáša (prvé čítanie). Keď tie slová domyslíme do dôsledku, zabolia. Ale je to tak, až príliš často myslíme a konáme inak, ako Pán. Alebo, ako to píše Pavol Filipanom (druhé čítanie), nežijeme "tak, aby to zodpovedalo Kristovmu evanjeliu." 

Evanjeliové podobenstvo o robotníkoch vo vinici je v tomto zmysle výborným spytovaním svedomia. Buď sa nájdeme medzi tými poctivkami, čo sa snažia, no nedokážu sa ubrániť závisti alebo pocitom krivdy. Alebo medzi tými, čo sa ani moc nesnažili, ale ochotne, ako samozrejmosť, zhrabnú všetko, čo sa im naskytne.

Najviac ma ale oslovuje najnenápadnejšie postava rozprávania. "Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu správcovi: ‚Zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu, počnúc poslednými až po prvých!‘ Tak prišli tí, čo nastúpili okolo piatej hodiny popoludní, a každý dostal denár. Keď prišli tí prví, mysleli si, že dostanú viac. Ale aj oni dostali po denári." To je on, ten, ktorý to celé "spískal", správca. Pán mu nepovedal, koľko má robotníkom vyplatiť. Ale evidentne urobil presne to, čo si pán želal. Pánove myšlienky a skutky boli správcovými myšlienkami a skutkami.

A tak otázka neznie, v ktorej partii nádenníkov sa vidíme. Otázkou dňa je, do akej miery sme my, správcovia, zladení s myslením a konaním Pána. Znova pripomeniem poslednú vetu druhého čítania: "Len žite tak, aby to zodpovedalo Kristovmu evanjeliu." 
  • Sme správcovia. Čoho? Čo je tou tvojou vinicou?
  • Našou úlohou je vyplatiť mzdu každému. Čo je mzdou, čo je to, čím si povinný, čím si povinná voči tým, ktorí ti boli zverení? Teraz sa všetci v rámci predvolebnej kampane predháňajú v sľubovaní toho, čo získame, až ich zvolíme. Hovoria o povinnostiach a zodpovednosti akéhosi takmer personifikovaného štátu. Nikto ale nehovorí o našich povinnostiach, úlohách, zodpovednosti voči štátu, spoločnosti, zamestnávateľom, rodine, priateľom, komunite... Kto všetko je na tvojej výplatnej listine? Komu treba pridať?
  • Každému ako dáva Pán. A potom je tu otázka miery. Oceňuj tak, ako oceňuje Pán. Aby mohol o tebe povedať: "Správne, dobrý a verný sluha," moje myšlienky sú tvoje myšlienky a moje cesty sú aj tvojimi cestami.

Obrázok od Jill Wellington z Pixabay

Publikácie a pomôcky