Rodinná katechéza / Medzi nami...

Biblická katechéza, XXIII. nedeľa v Cezročnom období, rok A
 • Charakteristika: V katechéze pracujeme s evanjeliovou staťou Mt 18,15-20. Katechéza má naratívny charakter. Evanjelium uvedieme príbehom o deťoch, ktoré „majú niečo medzi sebou“ (úvod). Pokračujeme evanjeliom a katechézou, ktorá je prepojená s pokračovaním príbehu.
 • Idea: Môžeme si vybrať, či budeme mať medzi sebou múr predsudkov a konfliktov, alebo Ježiša.
 • Na stiahnutie:

Úvod

 • SN_02. 
„Čo to máte vy dvaja medzi sebou?“ pýtala sa mamina Samka a Julky. Ale obaja len zaryto mlčali. Sedeli a mračili sa jeden na druhého. Ako keby medzi nimi vyrástol strašný múr. A veru aj vyrástol, hoci neviditeľný. Poďme sa naň pozrieť z blízka.
 • SN_03. Deti z písmen poskladajú slová „výsmech“ a „hnev“, v každej tehličke je jedno slovo.
Nikto nevie, ako a prečo to celé začalo. Ale dve „tehly“ v tom zamračenom múre súrodeneckej nevraživosti poznáme. V každej tehle je jedno slovo. Len sa nám nejako poplietli písmená. Ako to má byť správne?
Výsmech a hnev. Ani neviem prečo, ale Julka sa Samkovi trochu vysmievala. Bolo mu to nepríjemné a hrozne sa nahneval.
 • SN_04. 
Ale tým to neskončilo. Julka vynadala Samkovi, že sa všade povaľujú jeho špinavé ponožky. No jedna sa tam naozaj váľala, ale hneď vedľa bola pohodená aj jej vlastná. Samko na oplátku urobil hroznú vec: povedal sestre, že je opica! Čo bolo ďalej, to si radšej ani nepredstavujme. 
Ale už je jasné, čo mala mamina na mysli, keď sa pýtala, čo to majú medzi sebou: výsmech, hnev, obviňovanie, nadávky… Samé zlé veci, ktoré sa medzi nimi nahromadili ako múr harabúrd.
 • SN_05. Deti hádajú, akú knihu Julka číta. Z knihy vystupujú obrázky príbehov Ježišovho narodenia, vyučovania, utíšenia búrky na mori, umučenia a zmŕtvychvstania. Kniha je Sväté písmo, evanjelium.
Ofučaná Julka si išla radšej čítať. Dobre si prezrite knihu, do ktorej sa začítala. Viete, ako sa volá? Všimnite si príbehy, ktoré v knihe objavila.

Julka sa na čítanie veľmi nesústredila, stále jej chodil po rozume problém s nehnevaným Samkom. Ale jednu vetu si predsa len všimla. V knihe si prečítala: „Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe…“ Poďme si prečítať príbeh, ktorý Julku zaujal.

Evanjelium

 • SN_06-07; Mt 18,15-20.
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik.
Veru, hovorím vám: Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“

Katechéza

 • Doplňovačka, SN_08-10. Postupne doplňujeme Ježišov výrok: „Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získala si svojho brata.“ Deti najprv vyberú správne pokračovanie („láskavo ho napomeň“, SN_08), potom uvažujú, medzi čím (kým) treba brata napomenúť (medzi ľuďmi, ušami alebo očami, SN_09) a určia správny počet (štyri oči).
CR-23NEA-Prez od používateľa DKU DCZA
Julka sa rozhodla, že to skúsi podľa Ježišových slov. Išla za Samkom, našla ho trucovať v izbe. Zaklopala, spýtala sa, či môže vojsť a ospravedlnila sa mu za tie posmešky, aj za to, že bola protivná. Potom ho poprosila, aby dal nabudúce pozor na svoje veci, hlavne aby sa nepovaľovali po jej posteli a pod ňou. A sľúbila, že ona dá zase pozor na svoje veci.
 • SN_11. Deti pomenujú rozdiely medzi obrázkami. Hlavný rozdiel vidno na tvárach detí… 
Chvíľu ešte trvalo, kým sa Samka opustil aj posledný hnev. Ale ruku podal Julke na zmierenie hneď. Keď o chvíľu vyšiel z izby, tvár mu žiarila ako obyčajne. Julku našiel v kuchyni, prisadol si k nej a spolu si čítali príbehy o Ježišovi.
 • Doplňovačka, SN_12. Tu treba doplniť správne počty („dvaja“ a „traja“). 
Deti čítali ďalej a zaujali ich Ježišove slová: „Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ 
 • SN_13. Porozprávajte sa deťmi o tom, ako zmenil obrázok. Deti majú medzi sebou Ježiša. Je neviditeľný (na obrázku priesvitný). Ale je tam. 
Povedali si, že nechcú mať medzi sebou múr hnevu, posmeškov, nadávok a podobne. Radšej chcú, aby bol medzi nimi Ježiš. A on tam vlastne aj bol, hoci bol pre nich neviditeľný. Bolo to vidieť na ich tvárach.

Modlitba

 • Zakončite vlastnými prosbami a modlitbou.
Pane Ježišu Kriste, ty si povedal, že kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v tvojom mene, si medzi nimi. Si tu, teraz medzi nami a my ťa prosíme: Daj nám silu búrať prekážky, ktoré medzi nami. Amen.

Pracovný list

1. Nájdi desať desať rozdielov. 2. Čo je na spodnom obrázku naviac, označ červenou. 3. Čo tam chýba, dokresli.

Obrázky

 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5390
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=11052
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=11054

Publikácie a pomôcky