Čo to máte medzi sebou?

CR-23 NEA

V dnešnom evanjeliu nás Ježiš nepriamo stavia pred otázku, čo chceme mať medzi sebou. Či to budú vzájomné krivdy, konflikty a hriechy, alebo to bude on sám.

  • Ježiš tu hovorí o bratovi. Teda to, čo nasleduje, sa týka blízkych ľudí.  V prvom čítaní počúvame: "Ustanovil som ťa za strážcu Izraelovho domu" a text hovorí o napomínaní Izraelitom Izraelitmi. Ježiš hovorí o bratovi v zmysle bratov a sestier vo viere. Ak s tým človekom, čo sa voči tebe previnil, nie si si blízky, ak nie je tvojmu srdcu bratom, buď v napomínaní opatrný. Najprv posilni svoj bratský, sesterský postoj.
  • Ježiš ďalej hovorí o prehrešení. Teda to, čo je predmetom napomenutia, je hriech brata voči tebe. Nie len správanie, samo o sebe ani dobré ani zlé, čo ti lezie na nervy. Ani jeho politické názory, hoc ako ti môžu pripadať hlúpe, ešte nie sú prehrešením proti tebe... 
  • A napokon tu Ježiš hovorí o dôvode, prečo napomínať. Cieľom je získať brata. Získať ho pre bratstvo. Ako hovorí Pavol v druhom čítaní: "Nescudzoložíš! Nezabiješ! Nepokradneš! Nepožiadaš! a ktorékoľvek iné prikázanie" a tu by sme mohli vložiť aj príkaz o napomínaní, "je zahrnuté v tomto slove: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!" Ak cítiš potrebu potrebu napomenúť napomínať, ale nemáš lásku voči napomínanému, najprv posilni svoj bratský, sesterský postoj.
"Ak ťa počúvne, získal si svojho brata" a medzi vami nie je bariéra hriechu, zlyhaní, konfliktov... Ale čo je medzi vami? Prázdno, ktoré bude skôr či neskôr opäť vyplnené. Čím? To závisí od toho, či si získal brata a či on získal teba. 
Ježiš pokračuje: "Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." Pokojne by mohol povedať: "Kde sú dvaja alebo traja kresťania v bratskej jednote v mojom mene, tam som ja medzi nimi."

Získaj svojho brata. Aby bol Ježiš medzi vami.

Publikácie a pomôcky