Nie koľko, ale ako...

CR-19 ŠT

Včera sme v evanjeliu počúvali o napomínaní, dnes o odpúšťaní. Oboje sú to dosť ošemetné záležitosti. Napomínanie preto, že je to na jednej strane pomerne výbušná téma, a na druhej ľahko skĺneme k tomu, že si z neho urobíme obušok na ovalenie druhého. No a odpúšťanie, najmä to stále a dookola, naviac často nedocenené..., to je pomerne ťažká vec.

Spoločným prvkom oboch textov je bratský postoj. "Ak sa tvoj brat previní proti tebe...", čítali sme včera. "Koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi?" pýta sa dnes Peter a pokúša sa tam prepasovať nejakú tú kvantitatívnu poistku: "Azda sedem ráz?"

Buď mu bratom, sestrou. A pôjde to aj častejšie. Veď ste obaja deťmi toho istého Otca.

Obrázok od Michelle Raponi z Pixabay

Publikácie a pomôcky