Kľúče

CR-21 PO 

Musím povedať, že Ježiš pôsobí v dnešnom evanjeliu pomerne naštvane. Ani sa mu nečudujem. Včera sme čítali o tom, aký je Pánov zámer. Ježiš povedal Petrovi: "Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva..." Načo mu zveril kľúče? Aby Peter nebeské kráľovstvo hermeticky uzavrel a vpustil doň len tých najlepších? 

To ťažko. Veď preto v dnešnom evanjeliu cepuje zákonníkov a farizejov: "Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi! Sami doň nevchádzate, a tým, čo vchádzajú, vojsť nedovolíte." Dostali sme kľúče od Kráľovstva. Nie preto, aby sme každému zabuchli pred nosom. Preto, aby mohol vojsť každý, kto má v sebe túžbu.

Tých kľúčov, ktoré otvárajú druhým nebo, je mnoho, asi toľko, koľko je ciest k Bohu. Niekto sa k nebeskému kráľovstvu priblíži cestou múdrosti, iný prejde bránou láskavosti, ďalší vstúpi do neba vďaka pozornosti, ktorej sa mu od teba dostalo... 

Ktoré kľúče Pán zveril tebe? A otváraš, či zatváraš?


Obrázok od Photo Mix z Pixabay

Publikácie a pomôcky