Čo nás drží nad vodou...

CR-19 NEA

Našiel som milý obrázok k dnešnému evanjeliu. Peter na ňom nekráča tak celkom po hladine, ale nohy má pod vodou. Netopí sa, ani nekráča po dne. Kráča po písmenách slova viera, mohli by sme povedať, že viera je to, čo ho drží nad vodou. Dodám len, že je to viera malá, preto je po kolená vo vode. A trochu rozkývaná, teda aspoň niektoré jej písmená. Takže sa nemôžeme čudovať, že Peter občas stúpi vedľa a trochu sa zmáča.
Peter vykročil. No potom sa naľakal, zakolísal, začal sa topiť a kričať. "Maloverný, prečo si pochyboval?" pýta sa ho Ježiš.

Nazýva Petra maloverný. To je pekné slovo, pretože, aspoň v slovenčine, nám ponúka hneď dva významy. 
  • Prvý hovorí o malej viere - Peter má malú vieru, ktorá ho neudrží nad vodou.
  • Druhý význam hovorí vernosti - Peter sa prestal zameriavať na to, čo má robiť a dovolil, aby okolnosti odviedli jeho pozornosť od Ježiša. To malo na následok, že ho to začalo ťahať ku dnu.
Všimnite si totiž, že Peter nekráča po vode preto, že sa to chce naučiť, ani preto, že je to náramná zábava. Peter kráča po vode z poslušnosti. "Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode." hovorí Ježišovi. Vie, že Ježiš mu môže prikázať aj to, čo je nemožné. Ale neprikáže mu nič, k čomu mu nedá milosť, silu. Ak by to bola mátoha, Peter by čľupol do vody hneď pri okraji loďky.
Ježiš mu prikázal: "Poď!" Kým je Peter verný, poslúcha príkaz, ide (to). Pochybnosti sú normálne a Ježiš mu nevyčíta, že ich má. Keby Peter nemal pochybnosti, mohlo by to znamenať, že nie je celkom v poriadku. Peter je celý premočený, pretože prestal kráčať hoci aj s pochybnosťami.

Pochybnosti patria k viere. A patrí k nej aj poslušnosť. Vďaka nej môžeš kráčať hoci aj s malou, rozkývanou vierou, v temnote a búrkach. Často je to jediné, čo nás drží nad vodou.

A ešte je tu jedna myšlienka: Keď Ježiš a premočený Peter vstúpili do loďky, vietor utíchol. Tí, čo boli na loďke, klaňali sa mu a vraveli: "Naozaj si Boží Syn!" Vďaka Petrovej viere, hoci malej, a vďaka jeho vernosti (poslušnosti), hoci kolísavej, sa prehĺbila viera tých, čo sedeli v loďke.
Potrebujeme vidieť tvoju vieru a poslušnosť. Možno nie sú dokonalé, ale snáď budú stačiť na to, aby sa prehĺbila tá naša vlastná.

Obrázok: www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6864

Publikácie a pomôcky