Rodinná katechéza / Naše (školské) kríže

Biblická katechéza na 20. cezročnú nedeľu (rok A) a začiatok školského roku
 • Na stiahnutie:
  • Metodika s pracovným listom (PDF)
  • Prezentácia (PPTX, CANVA)

Evanjelium

 • Mt 16,21-27, prezentácia, SN_02-03.
Ježiš začal svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať: „Nech ti je milostivý Boh, Pane! To sa ti nesmie stať!“
On sa obrátil a povedal Petrovi: „Choď mi z cesty, satan! Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“
Potom Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.
Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?! Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.“

Katechéza

Ježiš sa rozhodol, že pôjde do Jeruzalema. Vie, čo ho tam čaká a je mu jasné, že to bude ťažké. Ale inak sa to nedá. Povie o tom aj svojim učeníkom. Ako my, keď máme nejaké starosti a požalujeme sa iným. Tak o tom počúvame v dnešnom evanjeliu.
 • Doplňovačka (SN_04): Deti doplnia chýbajúce slová (podčiarknuté). „Ježiš vysvetlil učeníkom, že: musí ísť do Jeruzalema, židovskí starší, veľkňazi a zákonníci mu spôsobia veľa utrpenia, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane  z mŕtvych.“
CR-22NEA-Prez od používateľa DKU DCZA
Peter Ježiša nepochopil. Myslí to dobre, nechce, aby Ježiš trpel. Odhovára ho od cesty a hovorí: „To sa ti nesmie stať!“ Myslím, že mal povedať radšej niečo iné. Čo myslíte, čo by Ježišovi pomohlo viac než odhováranie?
 • SN_05-06: Obrázok pripomína evanjelium predchádzajúcej nedele (CR-21NEA), môžete si ho pripomenúť (Ježiš sa pýtal učeníkov, za koho ho pokladajú zástupy a za koho ho pokladajú oni sami. Peter vyznal o Ježišovi, že je Mesiáš. Ale zjavne myslel pri tom na slávu a kráľovstvo, nenapadlo mu, že Mesiáš bude trpieť.).
 • Potom deti vyberú z odpovedí tie, ktoré by boli vhodnejšie (Prepadneme farizejov. Pôjdem s tebou. Neopustím ťa. Podplatíme stráže. Budem stáť pri tebe.).
 • Doplňovačka (SN_07-08) na ďalšie možné rozšírenie témy, hlavne pri diskusii so staršími deťmi. Na prvom obrázku je kríž ako opora, na druhom je kríž záchranou, pomáha prekonať neprekonateľné prekážky. Na oboch obrázkoch je aj idea nasledovania Ježiša (na prvom srdce).

Čo je tvojím krížom?

 • SN_09-10. Porozprávajte sa s deťmi o tom, čo všetko môže byť pre ľudí krížom, ktorý treba niesť, teda ťažkosťami, ktoré treba vydržať. V kríži na prvom snímku nájdu niekoľko inšpirácií (krížom môžu byť zlé správy, napríklad o vojne; postihnutie; choroba dieťatka; ťažká práca; smútok; horúčavy; vysoké účty…). 
 • Pri nasledujúcom snímku môžu pomenovať kríže, ktoré čakajú na každého žiaka počas školského roku (ranné vstávanie; učenie sa; telocvik; písomky).
 • SN_11. Spýtajte sa ich, čo by robili, keby im nejaký spolužiak hovoril ako Peter Ježišovi: „To sa ti nesmie stať“ a presviedčal ich, aby išli s ním radšej poza školu :-).
 • SN_12.
Začíname nový školský rok a to znamená aj povinnosti, ktoré budú niekedy ťažké, alebo aspoň nie tak príjemné ako prázdninové leňošenie. Ježiš nás učí neutekať pred povinnosťami a prekonať každé „Mne sa nechce!“ a „Urobím to neskôr!“, či „Prečo práve ja?!“
Každopádne každý kríže sa nesú oveľa ľahšie, keď si s nimi navzájom pomáhame. Ježiš pomáha tebe. Ty pomáhaj druhým. 

Modlitba na začiatku školského roka

 • SN_13.
Pane, ďakujeme za pomoc a ochranu počas prázdnin.
Prosíme ťa, neopúšťaj nás ani v školskom roku, do ktorého vstupujeme.
Otvor nám oči, aby sme šli za tvojím svetlom.
Otvor nám srdcia a naplň Duchom Svätým, aby sme teba počúvali a len pre teba žili.
Posilni aj našich učiteľov, aby nás s trpezlivosťou a láskou viedli cestou poznania.
Daj nám múdrosť, odvahu, aby sme učili na česť a chválu tvojho svätého mena. Amen.

Pracovný list

1. Napíš do kríža na obrázku, čo všetko je tvojím krížom, ktorý chceš niesť spolu s Ježišom.
2. Vytvor podľa príkladu vlastnú modlitbu.

Obrázky

 • https://canva.com 
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=4440 
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=4591
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5154 
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5389
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=7531
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=8785 
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=10148

Publikácie a pomôcky